“YEN KANALLAR YARATIYORUZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Singer bu y l da yüksek büyüme hedeflerine sahip. Geçen y l realize ettikleri rakam n en az yüzde 5 üzerinde büyüme plan yapt klar n anlatan Parlak, “ lk çeyre i, hedefimizin yüzde 22 üstünde bir performansla geçtik. 2015 stratejimiz içindeki en önemli konulardan birini yeni sat kanallar yaratmak olu turuyor. Öte yandan günümüzün en önemli sat kanallar ndan biri konumundaki internet üzerinden sat geli tirmek için de çal malar yapaca z” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.