4 YILDA 5 OTEL AÇACAK

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Elite World Otelleri, önümüzdeki 4 y lda 5 yeni otel aç l yaparak h zl bir büyüme pe inde. u anda 3’ü stanbul, 1 tanesi de Van’da olmak üzere 4 otelle faaliyetlerini sürdüren zincirin, 600 çal an bulunuyor. Bugüne kadar sektörde 230 milyon dolarl k yat r m gerçekle tirdiklerini belirten Elite World Otelleri Genel Müdürü Ünsal n k, 2014’ü yat r m y l olarak geçirdiklerini söylüyor. “Yat r m süreci önümüzdeki 4 y l da bu ekilde devam edecek” diyor.

Zincir ilk resort yat r m n bu y l haziran ay nda Marmaris’te Elite World Marmaris Otel ad yla hayata geçiriyor. 25 milyon dolarl k bu yat r m n yan s ra 2016 y l n n Mart ay nda da stanbul’da Bas n Ekspres yolunda kongre oteli olarak Elite

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.