“10 M LYAR DOLAR ZOR DE L”

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? -

milyar dolara ula mak bizim için çok büyük bir sürpriz olmaz, alaca ımız birkaç i bizi bu noktaya getirir. Ben bu noktayı çok zor bir hedef olarak görmüyorum. Ancak bizim için en büyük tehlike ülke riskleri. Bir ülkeye yatırım yapıyorsunuz, o ülkede rejim de i iyorsa büyük sorun olabiliyor. Libya’da i yapıp da orada her eyini bırakan arkada larımız var. Türkiye’deki güçleri olmasaydı oradaki zararlarını telafi edemezlerdi.

Bizim u anki ölçe imize ula mamızdaki en önemli etken çok çalı mamız. Bir de taahhütlerimizi her zaman zamanında yerine getirdik. Biz bir yola çıktık, bazen di er arabalar bizden geride kaldı, bazen de geçtiler. Hatta kimi zaman irketimizde çalı an insanlar bizden ayrılarak önemli, büyük irketler kurdu. Ancak biz her zaman istikrarlı ilerledik.

Geçen yıl ciromuz 6 milyar TL’ydi, bu yıl 8,5 milyar TL hedefimiz var.” Bu da ba ar m z perçinleyen kritik bir nokta oldu hep... Bu nedenle biz krizleri her zaman f rsata çevirdik.

Hiçbir zaman bir yerde arazi alal m, oradan rant sa layal m da demedik. Ben o i e hiç heves etmedim. Sonuçta ancak bugün yat r ma dönü ebilecek bir i varsa içinde oldum, çünkü ben her zaman k sa vadeli plan yapar m. Çok plan yapt - m da söyleyemem. Her ey öngörü meselesi bence…”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.