“YENİ PAZARLAR ÖNE ÇIKIYOR”

Capital (Turkey) - - LOJISTIK -

yüme hedefimizin yanı sıra 2015 yılında konsantre olacağımız yeni ürünlerimiz ve coğrafyalar olacak. Entegre veya bütünleşik lojistik çözümler kapsamında tüketiciye daha direkt olarak ulaştığımız B2C (business to consumer) uygulamalara ağırlık vereceğiz. Avrupa’ya yapılan kara yolu taşımasını büyük ölçüde multimodal çözümlerle desteklemeye başladık. Önümüzdeki yıl bu konulara da ağırlık vermeye devam edip multimodal çözümlerle hizmet verdiğimiz bölgeyi genişletmeye çalışacağız. Ayrıca coğrafi bölge olarak Afrika bizim için hızla geliştirilecek bir destinasyon olmaya devam edecek.

2015 yılındaki bir diğer hedefimiz de yeni destinasyonlarda birtakım partnerlerle iş geliştirmek. Tüm bunların yanı sıra daha fazla katma değer üretebileceğimiz projelere yoğunlaşacağız. 2015, belirsizliklerini koruyan bir yıl olmasına rağmen yeni sektör yatırımlarına da gebe olacak.”

4. ALTERNATİF PAZARLAR

“Dünyada lojistik sektörünün 2015 yılında 10-12 trilyon dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Uzmanlara göre Türkiye de bu pazardan önemli bir pay alabilir.” Bu sözler Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Arkas Lojistik Grup Başkanı Diane Arcas Aktaş’a ait. Aslında birçok sektör uzmanı onunla hemfikir. Çünkü Türkiye özellikle bulunduğu coğrafi konum nedeniyle pek çok avantaja sahip. Aktaş, Tür-

UPS TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

UPS’İN YAYGIN AĞI

E-TİCARET ATAĞI

ÖZEL ÇÖZÜMLER

kiye’nin ihracat hedefleri ve yeni pazar açılımlarına dair fırsatları şöyle anlatıyor:

“Türkiye’nin 2023 yılı büyüme ve dış ticaret vizyonu da sektörün sürekli gelişmesini sağlayacak. Başta Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika olmak üzere komşu ülkelere açılımda artış yaşanıyor. Bizim için de bu bölgeler önemli pazarlar arasında öne çıkıyor.”

Aktaş, şirket olarak bu fırsatları nasıl yakalayacaklarını ise şöyle özetliyor:

“Lojistik, ticaret durmadıkça cazibesini koruyan ve değişen şartlar karşısında çok çabuk pozisyon alabilen bir sektör. Potansiyelin gelişebilmesi için Türkiye’nin lokasyonu çok iyi ancak çevre ülkelerdeki gelişme-

Kısa ve orta vadede lojistik sektöründeki en önemli fırsatlara baktığımızda bazı trendler görüyoruz. Her büyüklükteki şirket, dünyanın çeşitli bölgelerindeki belirsiz ekonomik koşullara rağmen global ölçekte ticaret yapma ve rekabet etme ihtiyacı içinde. Bu da beraberinde yeni pazar arayışını getiriyor. UPS olarak çok büyük bir ulaştırma ağına sahibiz. Böylece müşterilerimizin yeni pazarlara kolayca ulaşmalarını sağlıyoruz.

İkinci olarak, dünyanın pek çok yerinde e-ticaret, geleneksel ticaret yöntemlerini geride bırakmak üzere büyümeye devam ediyor. Bununla birlikte tam zamanında envanter yönetimi, ürün siparişinde internetin artan kullanımı, doğrudan tüketiciye ve sipariş üzerine satış iş modelleri, güvenilir taşıma hizmetlerinin etkili olmasını talep etmeye devam edecek.

Son olarak farklı sektörlere özel lojistik çözümlerde artan ihtiyaçtan bahsedebiliriz. Her sektörün farklı bir lojistik ihtiyacı bulunuyor. Otomotiv, perakende, endüstriyel üretim gibi farklı sektörlerdeki uzman ekibimizin sahip olduğu teknolojik ve endüstriyi yönlendiren çözümlerimizle müşterilerimize gerçek bir rekabet avantajı kazandırıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.