“E-TİCARET GELİŞİYOR”

Capital (Turkey) - - LOJISTIK -

ARAS KARGO YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO’SU

İNTERNET ETKİSİ

Kargo, çift haneli büyüme gösteren ENDER SEKTöRLERDEN BIRI. BUNU SAğLAYAN EN TEMEL FAKTöR, E-TICARETIN BüYüMESI. KıSA VE ORTA VADEDE E-TICARET KARGO SEKTöRü IçIN öNEMLI FıRSAT OLMAYA DEVAM EDECEK.

BÜYÜK VERİ ÖNEMLİ

SEKTöRüMüZ AYNı ZAMANDA TEKNOLOJI VE DIJITALLEşMEYLE HER GEçEN GüN KENDINI YENILIYOR. BüYüK VERI (BIG DATA) OLARAK ADLANDıRıLAN TEKNOLOJILERIN SEKTöRüMüZDE DE BüYüK ROL OYNAYACAğıNı DüşüNüYORUZ. BU DEğIşIME KOLAY ADAPTE OLABILEN şIRKETLER, RAKIPLERINE GöRE CIDDI BIR AVANTAJ ELDE EDECEK. BU FıRSATLARı YAKALAMAK IçIN GEREK INSAN KAYNAğı GEREK TEKNOLOJIK ALTYAPı çALışMALARıYLA BüTüNLEşIK BIR PLAN çERçEVESINDE HAREKET EDIYORUZ.

PROJELER SÜRÜYOR

ÖNCELIKLE NIş VE üST DüZEY PAZARLARDAKI PROJELERIMIZ DEVAM EDIYOR. BU ALANLARDA STANDART KARGO IşLEYIşININ öTESINDE HIZMETLERE ODAKLANıYORUZ. POSTA KANUNU ILE HAYATA GEçECEK YENI KURGULAR DOğRULTUSUNDA HEM MüşTERILERIMIZE EN IYI HIZMETI SUNMAYA HEM DE ELDE EDEBILECEğIMIZ FıRSATLARA ODAKLANıYORUZ. leri’ye göre önümüzdeki dönemde lojistik kavramını “bütün” olarak ele alan şirketler bir adım önde olacak. “Lojistik sektörünün önündeki en büyük fırsat, mevcuttaki sektörü genel olarak taşımacılık olarak gören, aslında tedarik zinciri yönetimine ihtiyacı olan firmalardır” diyen İleri, bu konudaki bilinçlenmenin pazarı ileriye taşınacağını savunuyor. İleri, görüşlerini şöyle paylaşıyor:

“Zaman geçtikçe şirketler tüm tedarik zincirinin yönetildiği lojistik yapılara kapılarını açtıklarında, hem kontrol-yönetim hem maliyet avantajı hem de kaliteli ve verimli bir çalışma sistemine sahip olacaklar. Lojistik bilincini müşterilerine hızlıca aşılayacak şirketler de ciddi bir başarı elde edecek.

Mevcut durumda gelişen teknolojik sistemlerle zaten tek noktadan takip yapmak mümkün. Teknolojiye yatırım yapmış ve süreçleri oturmuş gerçek lojistik şirketleri, sadece isminde lojistik ibaresi bulunan diğer küçük firmaların önüne geçiyor. Bu tarz şirketler, direkt entegre sistemler kullanarak hata oranını çok düşük seviyelere çekebiliyor. Gelecekte de müşteriye göre şekillenebilen çözümler sunanlar, müşterilerin ilk tercihi olacak. Maxlines olarak gerek sistemsel olsun gerekse de standart çalışma prosedürleri olsun bu bağlamda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Farklı sektörlerde kendimizi ve sistemimizi tanıtarak işbirliklerimizi artıracağız. Zaten hazır olan yapımızla gerektiğinde teknolojik ve operasyonel yatırımlar da yapacağız.”

8. TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

Lojistik, teknolojiyle de yakından ilgili. Özellikle taşıma modlarındaki yeni çözümler, bu sayede hayata geçiriliyor. O nedenle teknolojik gelişmelerden doğru biçimde faydalanmak, rekabette öne çıkmak isteyen şirketler için önemli bir fırsat. DHL Express Türkiye CEO’su Markus Reckling de böyle düşünenlerden. “Önümüzdeki birkaç yıl içinde lojistik endüstrisinde ulaştırma, akıllı paketleme çözümleri, multi-modal (çok modlu) ulaştırma, robot ve otomasyon teknolojileri, e-ticaret ve belirli sektörlere yönelik çözümlerle karbon emisyonlarının azaltılması alanında büyük olasılıkla yaratıcı çözümler göreceğiz” diyen Reckling, bir diğer eğilimin ise esneklik ve adaptasyon olduğunu söylüyor. Reckling sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bu alanlardaki yatırımlar, tüketicilerin belli taleplerini kapsayacak ve pazarda yeni verimlilik düzeyleri oluşturacak. Çabuk toparlanabilme ve esneklik konusunda gördüğümüz eğilimse, klasik arz itişine dayalı tedarik zincirlerinin yerini tüketicinin çekişine bağlı tedarik zincirlerine bırakacak. Türkiye’de özellikle e-ticaret alanında sürdürülebilir bir büyümenin olduğunu görüyoruz. Online mağazalara yapılan yatırımlar, son 2 yılda bir hayli fazlalaştı. Bu gelişme de kargo sektörüne oldukça katkıda bulundu. E-ticaret sektörünün büyümesine paralel olarak Anadolu’daki iş hacmi de büyüdü. Bu da var olan potansiyeli daha da ileri götürüyor. DHL Express olarak fırsatları yakalamak konusundaki ilk ve en birincil prensibimiz, müşteri odaklı yaklaşımımızı devam ettirmek olacak.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.