SOSYAL MEDYADAN NE Ö REND K?

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

Sosyal medyadaki yorumlar, ele tiriler ve mention’lar irketler için yeni ö renme alan ... Markalar n bu alandaki geri dönü leri nas l kazanca dönü türdü ünü inceledik.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.