ALAN MÜ TER HESAPLARI!.

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

Ki isel bak mda bir ma azaya giren 100 mü teriden yar s al veri yap yor. Otomotivdeyse bu say 20 civar nda. Sektörlere göre al veri yapan mü teri oranlar dikkat çekici!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.