DAHA AZ BÜROKRAS

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

CEO’lar n ortak bir hedefi var. O da bürokrasiyi azaltmak. Yöneticilerin kap lar n kald ran, eskiye göre daha az toplant yapan CEO’lar karar süreçlerini de h zland rman n pe inde.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.