SANAYİDE ÜRETİM ARTIŞI İYİCE ZAYIFLADI

Capital (Turkey) - - KONJONKTUR -

anayi üretimi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Bu oran, sekiz çeyrek dönemdir görülen en düşük oran ve 2013’ün ilk çeyreğinde gerçekleşen artışın da aynısı. 2012’nin ikinci yarısında başlayan durgunluktan sonra 2013’te toparlanan sanayi üretimindeki yıllık artış geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7’ye kadar çıkmıştı. Ancak geçen yıl bahar aylarında başlayan zayıflama sonrasında sanayi durgunluğa geri döndü.

İlk çeyrekteki yüzde 1,3’lük artış da büyük ölçüde mart ayındaki performanstan kaynaklanıyor. Sanayi 2015’e çok kötü bir giriş yapmış ve ocak ayında üretim geçen yılın yüzde 2,2 gerisinde kalmıştı. Şubat ayında ise sadece yüzde 0,9’luk bir artış yaşanabilmişti. Ancak mart ayında sanayi üretimindeki yıllık artış yüzde 4,8’i buldu. Bu da ilk çeyrekteki yıllık değişimin düşük de olsa pozitif olmasını sağladı.

Sanayi üretimindeki artışın ilk çeyrekte iyice zayıflaması, iç talepten ziyade dış talepten kaynaklanmış gibi görünüyor. Çünkü perakende satışlara ilişkin veriler, bu dönemde iç talepte ekstra bir zayıflamaya işaret etmezken altın hariç ihracata ilişkin veriler dış talepte önemli bir zayıflama yaşandığı sinyalini veriyor. İlk çeyrekte perakende satışlardaki yıllık artış yüzde 3,3 oldu. Bu da geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 3,1’lik artışa oldukça yakın. Buna karşılık ilk çeyrekte altın hariç ihracatta yıllık bazda yüzde 4,1’lik düşüş yaşandı. Oysa geçen yılın son çeyreğinde altın hariç ihracatta yüzde 3,4’lük artış vardı. Avrupa, Rusya ve Ortadoğu gibi temel pazarlarımızda yaşanan sorunlar geçen yılın ortalarından itibaren ihracatta performansı aşağı çekmeye başlamıştı. Bu sorunların devam etmesi yüzünden ilk çeyrekte ihracatta işler iyice kötüye gitti.

Türkiye’de sanayi üretimindeki değişimle ekonomideki büyüme arasında önemli bir korelasyon var. Bu durum sanayinin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payının yüzde 25 dolayında olmasından ve başta ulaştırma ve ticaret olmak üzere diğer sektörlerdeki faaliyet hacmini de etkilemesinden kaynaklanıyor. Buna göre, sanayi üretiminde durgunluğun yaşandığı yılın ilk çeyreğinde ekonomideki büyümenin de düşük çıkması mümkün görünüyor. Bu dönemde ekonomideki yıllık büyüme yüzde 1-2 arasında kalmış olabilir. İlk çeyrek döneme ilişkin milli gelir verileri 10 Haziran’da açıklanacak.

Ancak mevsimsel düzeltilmiş verilere göre ilk çeyrekte sanayideki durumun geçen yılın son çeyreğindekinden daha iyi olduğunu da söylemek gerekiyor. Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre geçen yılın son çeyreğinde sanayi üretimi önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 0,4 düşmüştü. Bu yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 1,2’lik artış yaşandı. Mevsimsel düzeltilmiş veriler sanayide özellikle martta ciddi bir toparlanma yaşandığını gösteriyor. Bu toparlanma sürerse bir müddet sonra sanayi üretimindeki artış yıllık bazda da hızlanmaya başlayabilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.