“2 YEN ÜRÜN GEL YOR”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

dea Teknoloji Çözümleri, sadece e-faturada de il izlenebilirlik, verimlilik, kalite ve rekabet avantaj sa layan kurumsal i çözümleri de sunuyor. irket ARGE konusunda da oldukça iddial . u anda AR-GE çal malar konusunda ona yak n proje yürüttüklerini belirten Onay, bu projelere dair k saca unlar söylüyor:

“Bunlardan biri Vision Fetch di eri Today ad n ta yor. Vision Fetch görüntü i leme tabanl bir veri toplama sistemi. Bu sistemde veriler, elle sisteme girilip analiz edilmiyor. Onun yerine, çekilen foto raf üzerinden an nda, daha derin ve kesin ekilde analiz ediliyor. Today ise sahadaki ekiplerin irketin stratejik hedefleri do rultusunda hareket etmesini sa layan bir yaz l m. Program belirlenen stratejik hedefe ula mak için kaç depoyla, kaç ki iyle, kaç araçla ve kaç saat çal lmas gerekiyor gibi bilgileri optimize eden yenilikçi bir araç.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.