“TALEP BUTİK İŞLERE KAYACAK”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Eczac ba Gayrimenkul Geli tirme ve Yat r m, sektörün en köklü ve güçlü irketlerinden biri. 1989 y l nda Eczac ba Toplulu u’nun in aatla ilgili projelerini hayata geçirmek amac yla kurulan irket, bugüne kadar çok say da projeye imza att . lk aç khava al veri merkezi Kanyon, toplulu un ilk villa projesi olan Ormanada, Levent 193 ofis binas ve stanbul Modern Sanat Müzesi bu projelerden sadece birkaç …

irketin faaliyete geçen en yeni projesi Ormanada, geçti imiz y l tamamland . Zekeriyaköy’de 220 dönümlük bir ya am alan olarak tasarlanan birinci etab 2013 sonunda, ikinci etab ise 2014 sonunda teslim edilen Ormanada’da, sat lar n yüzde 75 oran nda tamamland n belirten Eczac ba Gayrimenkul Geli tirme ve Yat r m Genel Müdürü T. Kaan Karasoy, k sa zamanda elde edilen bu sonuçtan memnun. Karasoy, “Do an n içinde 188 adet, 5 farkl tip villa; 85 adet 16 farkl s ra ev olmak üzere toplam 273 üniteden olu an Ormanada, u anda 170 ailenin ya ad s cak bir mahalle oldu. Ormanada’n n konsept tasar m , mimari ve teknik özellikleri, sürdürülebilirlik ve güvenlik faktörleri Ormanada’ya ödüller de getirdi. Ormanada, Avrupa’n n önde gelen gayrimenkul projelerinin yar t International Property

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.