LETME SERMAYES ÖNEML

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? -

Anadolu insanı genelde bir i dü ünürken bina ve makineyi alınca kendini o i e hazır hisseder. Ancak i letme sermayesini pek dikkate almaz. Ancak i letme sermayesinin ne kadar önemli oldu unu, süreçte bazı zorlukları çekerek anlarlar. Biz de bu irketlerden biriydik. Fizibilite çalı ması yapmadan bu i e girmemiz ve i in acemisi olmamız bizleri çok yordu. Aile birli imiz bizim için çok önemlidir. Birlik olduk, iktisat yaptık, i imizin hamalı olduk ve akıllı finans yönetimiyle ba arılı bir ekilde bugün içecek sektöründe söz sahibi olduk.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.