“RAKIYI DAHA ÇOK KİŞİYE TANITACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

TÜKETİM NEREDE?

Rakı yurtdışında en çok Almanya’da tüketiliyor. Onu sırasıyla Hollanda, Avusturya, Fransa izliyor. Ortadoğu’da ciddi bir tüketim var. Irak’ta savaşa rağmen tüketim iyi. Irak’ta durumlar biraz düzeldiği anda tırlar hemen yola çıkıyor. Ondan sonraki ayak Amerika. Amerika, çok büyük bir pazar ve baktığınız zaman bizim doğal tüketicilerimiz orada kalabalık. Bunlara Türk diasporası diyoruz. Yani yurtdışında yaşayan Türkler tabii ki bizim en önemli hedef kitlemiz. Türk diasporasından zamanında Türkiye’de yaşamış şimdi Amerika’d Amerika’da yaşayan Ermeni, Rum, Musevi ve diğer Ortadoğuluları kastediyo kastediyorum.

ABD’NİN POTANSİYELİ

Amerika’d Amerika’da birçok eyalette varız ama aktivitelerimizi New York, Washington,Wash Miami, Los Angele Angeles, San Francisco gibi büyük büyükşehirlerde ve Türk diasp diasporasının daha yoğun yaşa yaşadığı yerlerde yapıyoruz. Am Amerika’da da çok ciddi tük tüketim rakamlarına ula ulaşacağımızı düşünüyorum. Yu Yurtdışındaki büyüme y yurtdışında içenlere daha f fazla içirerek ve yeni rakı tüketicileri bularak ulaşacağımız bir sonuç olacak. Hedefimiz, rakıyı 3 yıl içinde daha fazla insana tanıtmak ve içirmek. üreticisi olarak birlikte hareket ederek Wine of Turkey (WOT) çatısı altında yurtdışındaki fuarlara giriyoruz. Daha çok Fransa, Almanya ve İngiltere’deki prestijli restoranlara şaraplarımızı sokuyoruz.

En çok Almanya’da rakı tüketiliyor demiştiniz. 36 milyon dolarlık ihracatın ülkelere göre dağılımı nasıl?

Yüzde 30’u Almanya’da tüketiliyor. Geri kalanı da 55 ülkede.

Avrupa’dan sonra hedefte Asya ve ABD var demiştiniz. Asya’daki hedeflerinizden bahseder misiniz?

Asya, ABD’den daha zor. Çünkü bizi ABD’de almaya hazır bekleyen bir kitle var. Asya’da bu yok. Uzakdoğu’da rakıyı biraz daha farklı konumlandırıyoruz. Oralarda gece hayatı-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.