“Geri bildirimle uçak içi ısısını bile değiştirdik”

Capital (Turkey) - - ARASTIRMA - / THY BASIN MÜŞAVİRİ

kalitesi kadar sat sonras hizmetlerin de kalitesinin önemli oldu unu bir kez daha gördüklerini söylüyor. Özürün, “Bayilerimizin hizmet standard n n yükselmesi ve bu seviyenin korunmas için saha çal malar m za a rl k verdik” diyor.

MÜ TER Y KOLLAYANLAR

Toyota, hizmetleriyle ilgili geri bildirimlerden yola ç - karak internetten ba vuran mü terilerine çok daha h zl cevap vermek ad na aksiyona geçen irketlerden. irket bu amaçla bir takip sistemi kurmu . Toyota Pazarlama Grup Müdürü Ziya Burnaz, “CRM sistemimiz sayesinde bayilerimiz, internetten ve Facebook hesab - m zdan ba vuran ki ileri de ayr ca takip edebiliyor ve çok k sa süre içinde kendilerine ayr nt l bilgi veriyoruz” diyor.

Sosyal medyada en aktif bankalardan Garanti Bankas da buradaki geri bildirimlere göre özellikle ubesiz bankac l kta mü teri ihtiyac na paralel aksiyon maddeleri belirliyor.

Garanti Bankas Genel Müdür Yard mc s Didem Dinçer Ba er, “Örne in mobil uygulamalar m zda mü -

DR. ALİ GENÇ

SAYISIZ GERİ BİLDİRİM

THY birçok otoriteye göre sosyal medyayı en etkin kullanan havayolu şirketleri arasında. Uçak içinde dağıttığımız yayınlar, uçuş ekibinin yaklaşımları, uçak içi eğlendirici ekranlarımızda yer alan filmler, müzikler, yine fiyatlarımız, uçuş deneyimleri ve ödül alan yemek

hizmetlerimiz ile ilgili birçok dönüş alıyoruz.

MENÜLERİ İYİLEŞTİRDİK

Kullanıcılarımızın talebi doğrultusunda, müzik çeşitliliğiyle ilgili bir

eleştiriyi direkt ilgili departmanla paylaştık ve bu bağlamda değişiklikler yaptık. Yine yemek hizmetlerimizle ilgili olumlu ve

olumsuz dönüşleri anlık olarak Do&Co ile paylaşmaktayız. Menülerimizde bu dönüşler bağlamında sayısız iyileştirmeler yaptık.

ANLIK AKSİYON

Kullanıcı isteklerine anlık karşılık verebilmek için sosyal medya çok

önemli. İnternet erişimi bulunan uçaklarımızdan birinde, bir yolcunun uçak içindeki ısıyla ilgili şikayetini Facebook sayfamız üzerinden paylaşması ve ekibimizin kule aracılığıyla pilotla iletişime

geçmesinden sonra sorunun neticelenmesi çok ses getirmişti.

İNOVASYONLA UÇUYORUZ

Geçtiğimiz aylarda inovasyonlaucuyoruz.com adında bir proje

gerçekleştirmiştik. Bu proje ile inovatif bir marka olarak, kullanıcılarımızın görüşlerini değerlendirdiğimiz bir kurgu oluşturduk

ve bu kurgu aracılığıyla gerçekleşen dönüşleri başta pazarlama departmanlarımız olmak üzere birçok departmanımızla paylaştık.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.