“Branson, Welch ve Levie gibi markalaşın”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

HER İŞ İMAJ İÇİN

Online medyada markalaşma konusunda küresel çapta General Electric’in eski CEO’su Jack Welch ve Virgin’in kurucusu Richard Branson oldukça iyi örnek. Küresel anlamda tanınan ve internette haklarında düşünmenizi sağlayacak çok tanımlı bir imaja sahip isimler. Bunun için de çok çalışıyorlar.

“İŞ EĞLENCEDİR”

Branson markası, Virgin’den daha büyük. Onun markası eğlence ve macera demek… “İş eğlencedir”, onun markası işte bu… O da bunu her gün internet yoluyla iletiyor. Bu da Virgin’i çekici hale getiriyor. Neden başarılı olduğuna gelince… Bunu yıllardır yapıyor ve onun için çalışan, sosyal medyaya kendini adamış bir ekibi var. Ayrıca kendi hayatını online medyada yayınlamak için bolca enerji sarf ediyor. di itibarlar n ölçmek ve bayiliklerinin itibar yla ilgili bilgilerden faydalanmak konusunda çok iyi. Ayr ca sa l k hizmeti sektöründeki büyük irketler de bu alan n iyilerinden. Kendi doktorlar n n itibar n sürekli ölçüyor ve onlar n online itibar n geli tiriyorlar.

Online itibar konusunda iyi örneklerden biri Apple, ama o bile hala çocuk i çi problemi ya yor. Bunu a mak için çok çabal yorlar. Yine de ürünlerinin gücünden ve borsa de erinden ötürü olumlu bir itibarlar var. Steve Jobs’un ölümünden sonra yeni CEO’ya geçi sürecini ba ar yla tamamlad lar. Apple ürünleri o kadar iyi ve markas o kadar büyük ki bir itibar problemleri yok. Ama ürününüz bu kadar iyi de il ya da bu kadar büyük de ilseniz itibar n z mutlaka yönetmeniz gerekir. Apple d nda bu kadar iyi itibara sahip ayn büyüklükte bir irket yok. Çok iyi bir ayakkab irketi olabilirsiniz ama insanlar yine de sizi çal an politikan z veya ürününüzün yeterince lüks olmad konular nda ele tirecektir. Yani Apple kadar özel olmad n z sürece online itibar n z mutlaka korumal s n z.

Facebook bile bu konuda bir eyler yap yor. Bu bir teknoloji sorunu. Bas n bültenleriyle bu problemi çözemezsiniz. Olumlu bir itibar tesis edebilmek için arama motoru optimizasyonunu geli tirecek teknolojiye ihtiyac n z var. Çünkü hiç kimse sadece sizin hakk n zdaki iyi haberlere bakmaz, sizin hakk n zdaki haberlere bakar. Ve arama yapt klar nda ç kan sonuca göre de haberlerin iyi olup olmad n anlarlar. Örne in bir gazeteci olarak siz kariyeriniz boyun-

FARKLI METOTLAR

Welch’in Branson’dan farklı bir imajı var. Metotları da farklı. Branson, çok fazla görüntü kullanıyor ve hayatının heyecan verici görünmesini sağlıyor. Welch ise daha çok makaleler ve yazılı içerikle farklı vurgular yapıyor ve kendi markasını “iletmek”te çok iyi. Onun markası liderlik, yönetim ve eğitim demek. Bunlar kült CEO’lar.

SIKICI OLMAYIN

İş dünyasındaki birçok lider bunu başaramıyor yahut yanlış şekilde yapıyor. Bir iletişim kişisi işe alıyorlar ve bu kişi de onlar adına “güvenli, küçük etkileşimler” gerçekleştiriyor. Böylece internette o şahıs şirket gibi, şirket de o şahıs gibi yansıyor. Bu çok sıkıcı olduğundan kimse de onları takip etmek istemiyor.

SAMİMİ OLUN

Box adlı teknoloji şirketinin genç CEO’su Aaron Levie de bu konuda çok iyi. Son derece açık sözlü bir Twitter kişiliği var. İnsanlar da bu dünyanın bir parçası olmak için onu takip ediyor. Bu da şirketine bir şekilde yansıyor. Bence insanlar sizi sevince ürününüzü de almak istiyor. Bu ilgi işin gelişmesine, işin gelişimi de satışa dönüşüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.