“Diyaloğa sesi dahil edin”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

DERİN BİR NEFES ALIN

Şirketiniz internette haksız bir eleştiri veya saldırıya maruz kaldığında ilk yapmanız gereken derin bir nefes almak. Önce çok hızlı bir şekilde yanıt vermediğinizden emin olmalısınız. Çünkü, bunların bazıları tek kişilik bir

seyirci yani sizin için yazılmış şeyler.

GÖRÜNÜR MÜ BAKIN

Saldırının çok görünür olup olmadığını araştırın, eğer çok görünür değilse

belki hiç cevap vermemelisiniz. Eğer söyledikleri şey, kesin bir şekilde yanlışsa yanıt vermeyi düşünebilirsiniz. Örneğin “Finanstan sorumlu en kilit adamlarını işten çıkardılar” yorumu doğru değilse çok kibar bir dille,

“Aslında o kişi halen burada çalışıyor” demelisiniz.

ŞAHSİ ALMAYIN

Kentucky’de dediğimiz gibi “Eğer bir domuzla güreşirseniz, ikiniz de çamura bulanırsınız.” Son isteyeceğiniz şey, bu tip adamlarla kavgaya girişmektir. Bu tip yorumları şahsi almamanız gerekir. Yapmanız gereken, bu kişi dışındaki gerçek müşterilerden gerçek yorumlar almak. Diyaloğa

daha çok sesi dahil edin.

Tek yapman z gereken durumu s f rlamak ve tart maya espri, k ve zarafeti getirmek için çaba göstermek. “Üzgünüz, büyük hata yapt k, dersimizi çok iyi ö - rendik, geribildirimleriniz için te ekkürler, eski konumumuza dönmek için çok çal aca z” gibi eyler söylemelisiniz. Ve bu ki iyle bir y l boyunca her ay belki birkaç haftada bir etkile ime geçmelisiniz. Durumun öylece geli mesine izin veremezsiniz.

irketlere yönelik negatif yorumlar n Google s ralamas nda alt s ralarda yer almas n nas l sa l yorsunuz?

E er eski bir çal an n z size blog’undan sald r yorsa ve bu web’de aratt klar nda insanlar n sizin hakk n zda gördükleri üçüncü eyse biz sizin hakk n zda insanlar n görebilece i di er verileri toparlay p arama s ralamas nda yukar s ralara yükseltiyoruz. Bunlar, örne in sektörde 10’uncu y l n z doldurdu unuzu veya ehrinizdeki çal mak için en iyi i yeri oldu unuz gibi bilgiler… Bunu arama motoru optimizasyonunun kuzeni gibi dü ünebilirsiniz.

Sizce sosyal medya kullan m en çok hangi sektörlerde faydal ?

En önemlisi, direkt tüketicileri olan, perakende, t p gibi insanlara dokunan sektörler... E er bu yolla bir tüketicinize dokunabilirseniz bu çok önemli. Ama e er sadece B2B yap yorsan z cevab m “Gerek yok” olur.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.