5 ADIMDA BASİT OLMAK

Capital (Turkey) - - STRATEJİ -

DARBOĞAZLARI BELİRLE

Hem spesifik hem stratejik olan bir darboğaz belirle. İlk adım organizasyon içinde fırsatların veya yatırımların kaynaklardan fazla olduğu ve bunun sonucunda şirketin büyük hedeflerine ulaşmasını engelleyen bir nokta bulmak. Bu darboğaz sermaye bütçelemesi, yeni ürün geliştirme veya potansiyel müşterileri seçme gibi bir süreç olabilir.

KURALLARI KİM KOYAR?

SOMUT KURALLAR

MUĞLAKLIKTAN KAÇIN

VERİYE ÖNCELİK VER

Kuralları belirlemeden önce yöneticilerden kuralların ne olacağını düşündüklerini yazmalarını istiyoruz. Neredeyse hep yanılıyorlar. İçgüdülerle belirlenen kurallar, hemen her zaman yakın zamandaki tecrübeleri ve önyargıları içeriyor ve var olan veriyi göz ardı ediyor. En iyi kurallar, uzun vadeli tecrübeleri yakından irdeleyerek oluşuyor.

Yöneticilerin ilk tepkisi kuralları yazıp aşağıya doğru dikte etmek oluyor. Büyük hata. Bu yaklaşım üst yöneticilerin kuralları koymak konusunda en iyi konumda olduğunu varsayıyor. Bunlar kötü varsayımlar. Kuralları uygulayacak kişiler, onları en iyi oluşturabilecek olanlar. Ayrıca kuralların çok kısıtlayıcı, hantal veya muğlak olup olmadığını da hızlı bir şekilde test edebiliyorlar.

Moskova’daki bir girişim sermayesi şirketi, Rusya’nın 90’lardaki kapitalizme geçiş sürecinde oluşan fırsatları değerlendirmek için basit kurallar oluşturdu. Potansiyel bir yatırımın 100-500 milyon dolar cirosu olmalıydı ve şirketin daha önce yatırım yaptığı bir iş kolunda olmalıydı.

Başka bir kural da yatırım yapılacak şirketin fazladan 100 doları olan ortalama bir Rus ailesinin almak isteyebileceği ürünler üretmesiydi. Bu sağlam kurallar, başka bir Rus bankasının uyguladığı “Değeri anlaşılamamış şirketlere yatırım yap” ve “Gelişebilecek şirketler ara” gibi tecrübesiz bankacıların işe yaramaz addederek kullanmadığı muğlak kurallarla taban tabana zıttı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.