Aile ofisleri

Capital (Turkey) - - FAMILY BUSINESS -

Byapmak konusunda çok iyi hazırlanmıştı. Bugün onların aldıkları bütün kararları incelemek ve her şeyin yolunda gidip gitmediğini gözlemlemek için muhasebeciler ve vergi uzmanlarından oluşan bir orduları var. Ayrıca kendi miraslarıyla birlikte gelen bir sorumlulukları da var. Ofiste bu erkek kardeşlerin yaşlı ebeveynlerine göz kulak olma işlevi gören bir kişi çalışıyor. Birkaçından bahsetmek gerekirse onların faturalarını ödüyor, köpeklerinin kişisel bakımlarını yaptırıyor, hayırseverlik yardımlarında bulunuyor.

En basit bakış açısıyla aile ofisleri aşağıda belirtildiği şekillerde olabilir:

Tek bir aile ofisi: Tek bir ailenin ihtiyaçlarına hizmet eder. İşlevi sıradan muhasebecilik hizmetlerinden, faturaları ödemekten ve kayıtları tutmaktan, paranın nerelere yatırılacağına asıl karar verecek yatırım analistlerini işe almaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabilir.

Birden fazla aileli ofisler: Bunlar genellikle tek bir aileye hizmet etmekle işe başlar ve bu işin nasıl yapılacağını öğrendiklerinde de bu hizmetlerin tümünü başka müşterilere de sunacak bir şirket kurmakta gerçek bir fırsat yattığını düşünürler. Sıklıkla finansal ve vergi uzmanlarından oluşan bir kadro kurar ve bu birleştirilmiş güçlerin verimliliğinden faydalanarak daha düşük fiyatla hizmet verirler. Bu gibi ofislerden bazıları çok sayıda ailenin milyarlarca dolarlık varlığını yönetir.

Sara Hamilton varlıklarını gelecek kuşaklara başarılı bir şekilde aktarmakla ilgili profesyonel finansal eğitim almak arayışındaki aileler için bir danışma merkezi olarak 1989 yılında Fox’u kurdu. Yıllar içinde Fox’un araştırmaları, modern aile ofisi yönetiminin temelini oluşturan kilit alanlara odaklandı.

Gerçekten de çok başarılı bir şirketi yönetmek, son derece karmaşık bir beceriler setine sahip olmayı gerektirir. Aynışey kocaman bir varlıklar havuzunu yönetmek için de söylenebilir. Bu becerilerden bazıları aynıdır. Ancak bazıları şirketlere has, bazıları ise varlık yönetimine hastır. Bu yüzden bir şirket satıldığında ve ortaya bir likit varlıklar havuzu çıktığında, burada boşlukları dolduracak profesyonelleri bulup işe almakta büyük fayda vardır. Fox, işte bu özel gereksinimleri olan ailelere en uygun modelin kurulmasına yardımcı olmakta uzmanlaşmıştır. Sarah ve ekibi aslında aile ofislerinin yaratılmasının modern çığır açıcılarıdır.

Bir aile ofisinin yaratılması, “birinci dereceden zor” bir sorundur. O sizin ciddi miktarda likit kaynağa sahip olmanız demektir. Ancak bu durum yeni bir fırsatlar ve tehditler setini de beraberinde getirir. ugün kimileri “dot.com” balonundan kimileri ise internetle ilişkili işlere bağlı hiç beklenmedik alanlardan servet sahibi olmuş çok sayıda insan var. Bunların arasında Minneapolis merkezli bir mısır gevreği ürünleri imalatçısı olan Malt-o-Meal markası da “radara yakalananlar” arasında. Bu şirketi, John Campbell 1919’da kurdu. Bu şirketi varisleri, Ocak 2015’te Post’a 1,15 milyar dolara sattı. Campbell’ın varisleri ve yeni yetme zenginler, finansal bir başarı kazanıldığında kendilerinden öncekilerin çoktan öğrendiklerini öğrenmişti. “Servetle birlikte gelen sorumluluktan kaçamazsınız. Ya servetinizi bizzat kendiniz yöneteceksiniz ya da kendi servetinizi yöneten insanları bizzat kendiniz yöneteceksiniz.” Bu çok meydan okuyucu bir iş olabilir.

Bir ailenin eline böylesi bir soruna çözüm bulunmasını gerektirecek kadar nakit para geçtiğinde, anında “Şunu mu yoksa bunu mu yapsak” ikilemine düşer. Ya bu parayı yönetecek ve gerekli yatırımları yapacak bir finans profesyonelini işe alacaklar ya da bu işlevi görecek bir finansal kurumla sözleşme imzalayacaklardır. “Üret veya Satın al” kararları, çok dikkatlice düşünmeyi gerektirir ve büyük bir ihtimalle ailede bu gibi kararları alabilecek deneyim yoktu. Aile şirketi müşterilerimden birinin kendi varlık tabanının yüzde 80’ini oluşturan tek bir gayrimenkul holdingi vardı. Bu holdingden her aybaşında kolaylıkla bozdurabilecekleri ve gerekli vergi mevzuatları halledilmiş çekler alırlardı. Bu varlık satıldığında, hepsinin bankadaki hesaplarına birkaç yüzer milyon dolar yatmıştı. Her ne kadar ortak bir aile ofisi şemsiyesi altında olsalar da bu üç erkek kardeş birbirlerinden bağımsız bir şekilde yatırımlar yapmaya başladı. Sadece vergi formlarını doldurmak ve yatırım yapıldığında devletle ilgili kayıtları tutmak için kendi ofislerinde yığınla uzmanın çalışmaya başlaması çok uzun zaman almamıştı. Satıştan önce sadece birkaç yevmiye maddesi girişi yaparlarken, şimdi kendilerini bir anda yüzlerce işlemle, banka hesabıyla, yatırım hesabıyla, ödenmesi gereken vergilerle ve düzenleyici zorunluluklarla yüzleşir bulmuşlardı. Bu üç erkek kardeş aslında kendi varlıklarının yatırımcılığını ve kahyalığını

Ya servetinizi bizzat kendiniz yöneteceksiniz ya da kendi servetinizi yöNETEN INSANLARı bizzat kendiniz yöneteceksiniz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.