AVRUPA DIŞINDA YAYACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

BİZİM KAYNAK DAHA UCUZ

Merkez Bankası’nın reeskont kaynağını faktoring firmaları aracılığıyla da kullandıracağız. Bugün faktoring şirketleri finansmanlarını ya kendi kaynaklarından ya da dış piyasalardan sağlıyor. Bizim önerdiğimiz finansman çok daha ucuz. Bu nihayetinde ihracatçıya katkı yapacak. Maalesef faktoring şirketleriyle ilgili algı kötü oysa ihracat faktoringi çok iyi işleyen bir sistem. Avrupa’da çok yaygın kullanılıyor. Bu sistem için 2,5 yıla yakın çalıştık, başardık. Şimdi uygulamaya konması için faktoring şirketleriyle bizim bilgi işlem altyapısını uyumlu hale getiriyoruz bu aşama bitmek üzere.

HACMİN YÜZDE 40’I BİZDEN

Yeni yeni birtakım işlemler geldi. Şu an çok küçük bir hacim oluştu. Bir faktoring şirketi 8 işlem, bir diğeri 3 işlem gönderdi. Daha işin çok başındayız. Altyapı oturdukça büyüyecek. İhracat faktoringinde hacim 10 milyar dolar. Bu rakamın yüzde 40’ı bizim üzerimizden geçerse ihracatçıya çok ciddi destek sağlarız. Ayrıca burada başka bir projemiz var: İhracat faktoringi Avrupa’da örgütlü, Avrupa dışına uzanamıyor. Biz sigorta sistemiyle faktoring şirketlerinin riskini paylaşıp diğer bölgelerde de bu hizmeti verebilir miyiz diye inceliyoruz. Bu şekilde ihracat faktoringinin kullanıldığı ülke ağını genişleteceğiz. Gelecekteki hedefimiz bu…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.