DENİZBANK’LA E-DEVLET DÖNEMİ

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

DIJItAl BAnkACılıktA sEktörün önünü AçAn yEnI nEsIl ürün vE HIzmEtlErInE BIr yEnIsInI DAHA EklEDI. AçıkDEnIz İntErnEt BAnkACılığı’nA GIrIş yApAn müştErIlEr, BAşkA HIçBIr şIFrEyE IHtIyAç DuymADAn E-DEvlEt sItEsInE ulAşArAk tüm IşlEmlErInI yApABIlECEk. DEnIzBAnk müştErIsI olmAyAnlAr DA Bu HIzmEttEn DEnIzBAnk’ın ATM’lErI vE DIğEr kAnAllArı ArACılığıylA yArArlAnABIlECEk. DEnIzBAnk DIJItAl KuşAk BAnkACılık GruBu GEnEl MüDür YArDımCısı MurAt ÇElIk konuylA IlGIlI olArAk “TEknoloJIDEkI son yEnIlIklErI BAnkACılık sEktörüylE HEr zAmAn Ilk tAnıştırAn BAnkAmızın yEnIlIklErI önümüzDEkI DönEmDE DE DEvAm EDECEk” AçıklAmAsınDA BulunDu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.