BAYRAM KREDİSİ

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

İş BAnkAsı’nın “GElEnEksEl BAyrAm KrEDIsI” kAmpAnyAsı, BAyrAm yAklAşırkEn HEr türlü nAkIt IHtIyAç IçIn uyGun koşullArlA krEDI ImkAnı sunuyor. 22 TEmmuz 2015’E kADAr DEvAm EDECEk kAmpAnyA kApsAmınDA, tüm BIrEysEl IHtIyAçlAr IçIn 50 BIn TL vE 36 AyA kADAr krEDI kullAnılABIlIyor. İş BAnkAsı, DIğEr BorçlArını kApAtmAk IstEyEnlErE vE EmEklI mAAşını İş BAnkAsı ArACılığıylA AlAnlArA özEl InDIrImlEr DE uyGuluyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.