FİNANS DERSLERİ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

KurumlAr BIrlIğI (FKB) vE İstAnBul TICArEt ÜnIvErsItEsI, söz konusu sEktörlErDE FInAnsAl okuryAzArlığın vE AltErnAtIF FInAnsmAn tEknIklErInIn BIlInçlI kullAnılmAsının ArtırılmAsı AmACıylA IşBIrlIğInE GIttI. İşBIrlIğI kApsAmınDA ünIvErsItEnIn IlGIlI BIrImlErInDE

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.