GELENEKSEL VE HOLAKRATİK YÖNETİM ARASINDAKİ FARKLAR

Capital (Turkey) - - YÖNETİM - Geleneksel şirketlerde yöneticiler yetkilerini çok az delege ederler. Sonunda hep onların dedikleri olur. Holakraside ise yetki, takımlar ve roller arasında dağıtılmıştır. Kararlar hangi birimle ilgiyse kararı da onlar verir. Geleneksel şirketlerde genel

GÖREVLER

Geleneksel şirketlerde herkesin tek bir işi vardır. İş tanımları genelde muğlak ve nadir olarak güncellenir. Holakraside ise roller kişiler değil işler etrafında tanımlanır. İnsanlar birden fazla rolü üstlenir.

YETKİ

ORGANİZASYON

OFİS POLİTİKALARI

lakrasi detaylı, sistematik bir yoldur. Sadece hiyerarşik yönetimden farklı bir sistemi vardır. Bu perspektif çalışanların çok verimli olması gereken zor zamanlarda da çok başarılı olur.

Titrlerin olmadığı bir sistemde yatırımlar gibi kritik kararları kim alabilir?

Holakraside bu tip kararları vermekle yükümlü roller vardır. Örneğin maaşlarla ilgili tüm kararları veya yatırımla ilgili tüm kararları almakla yükümlü roller gibi. Yani holakrasi grup kararı almak değil, kimin ne yapacağını kesin bir şekilde belirlemek ve bu rollere işlerini yapabilecekleri gücü ve bağımsızlığı vermektir. Yine holakrasinin sistemsizlik olduğuna ve her isteyenin istediğini yapabileceğini dair bir yanlış anlama bu… Sonuçta holakrasi canı isteyenin istediğini yaptığı bir sistem değildir.

Bu dedikleriniz kriz zamanları için de geçerli mi? Örneğin bu sistemde kriz zamanlarında anlık kararları kim veriyor veya başarısızlığın sorumluluğunu kim alıyor?

Bu kararlar hangi alandaysa o alandan sorumlu rol tabii ki… Örneğin web sitesinde bir sorun varsa, web sitesinden sorumlu roldeki kişi o kararları verecek. Kimin sorumlu olacağına gelince; Holakraside yönetim kuruluna karşı sorumlu olan bir “lead link” (lider halka) rolü vardır ve bu rolün sorumluluğu holakrasi sisteminin tüm şirkette geçerli olmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Yani yönetim kurulu açısından hala CEO gibi onlara karşı sorumlu olacak bir şirket çalışanı vardır ancak şirket içinden bu kişi CEO gibi görünmez çünkü o da şirket içi kurallara tabidir.

Aslında sorum daha çok makro krizlerle ilgiliydi…

Öyle bir durumda yine kriz hangi spesifik alanda belirdiyse ve o spesifik alanın sorumlusu olarak hangi rol belirlenmişse yükümlülük onundur. Yani yine bir grup kararı söz konusu değil. Şirket sözcüsü olan rol, iş planlamasından (fiyatlama ve finanstan) sorumlu rol gibi her alandan sorumlu anahtar kişiler vardır ve bu kişiler hiyerarşik olarak birbirlerinden üstte veya altta değildir. Eğer benim evimde bir kriz varsa benim, sizin evinizde bir kriz varsa sizin kararları almanız gerektiği gibi.

Önerdiğiniz bu yeni yönetim sisteminin bir diğer prensibi de anlık, hızlı toplantılar. Geleneksel şirketlerde yapılan toplantıların vakit kaybı olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Çoğu şirkette girdiğim çoğu toplantı gerçekten vakit, kaynak ve enerji kaybı. Holakrasi şirket toplantılarını disipline ederek çok daha verimli hale getiriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.