“DÜNYADAN 2 KAT HIZLI BÜYÜYOR”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

PriceWaterhouseCoopers’ın “Eğlence ve Medya 20152019 Tahmini” raporuna göre eğlence sektörü 2014’ te dünyada yaklaşık 1,9 trilyon dolarken Türkiye’de 13 milyar dolara ulaştı. Türkiye eğlence sektörünün Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da en hızlı büyüyen pazar olduğuna dikkat çeken Cem Yegül, “Bizim tahminlerimizin de örtüştüğü PriceWaterhouseCoopers’ın öngörülerine bakarsak önümüzdeki yıllarda Türkiye’de eğlence ve medya sektöründeki büyüme, dünyadakinin yaklaşık 2 katı bir ivme kazanacak. 2018 yılına vardığımızda Türkiye’deki sektör yıllık ortalama yüzde 8,8 büyümeye ve 18,25 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak” diye konuşuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.