“YÖNETİMSEL YETENEKLERİMİZİ GELİŞTİRDİK”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ - İş güvenliği de bizim için çok önemli. Varlık yönetiminde ekipmanlarınızın emre amadeliği stok yönetiminizi de daha başarılı yönetmenizi sağlıyor. Orada oldukça önemli bir mesafe kat ettik. Özelleştirme öncesi kaza sıklık oranımız 5 iken şimdi 1,2. Bu rak

ki tüketim trendleri değişiyor. Pompa fiyatında yüzde 60’a yakın vergi var. Benzinin vergisinin motorine göre litrede yaklaşık 70 kuruş daha yüksek olması, motorin tüketiminin artmasına neden oluyor. 2014’te motorin tüketimi yaklaşık 18 milyon ton, benzin tüketimi 1,8 milyon ton-

EMRE AMADELİK ÖNEMLİ

Stok yönetimi, varlık yönetimi, maliyet yönetimi konularında yönetsel becerilerimizi geliştirdik. Varlık yönetimi dediğimizde rafinerilerin ünitelerinin ve ekipmanların emre amadeliği önemli. Bu üretim araçlarının arıza yapmaması gerekiyor. Bu yüzden koruyucu bakımlar yapıyoruz ve onları hep çalışır halde tutuyoruz. Aslında hiç görünmeyen ama arkada en önemli yönetimsel gelişmelerden biri bu.

KAZA SIKLIK ORANI GERİLEDİ

BAKIM SÜRESİ 5 YILA UZADI

VERİMLİ HARCAMA

du. Böyle giderse Türkiye tamamen ithalata bağlı motorin tüketimini artırmaya devam edecek. Dünyanın hiçbir yerinde sadece motorin üreten bir rafineri yok. Benzin ve motorin fiyatındaki vergi eşitlenmeli. Bu, uzun vadede Türkiye için çok önemli bir sorun. Bunu tüm ilgililer biliyor ama kimse bir inisiyatif almadı. Dolayısıyla bizim üretip de yarısından fazlasını ihraç ettiğimiz ürünün ülke içine dönmesi ülkenin cari açığını toparlayacak, artı değer yaratacak bir düzenleme olacaktır.

Siz ne kadar motorin ve benzin üretiyorsunuz?

Motorinde bizim üretimimiz 10 milyon tona çıkacak. Türkiye’nin hala 8 milyon ton motorin açığı olacak. Aşağı yukarı 4,5-5 milyon ton benzin üretiyoruz. Bunun 3 milyon tonunu ihraç ediyoruz.

Çok fazla risk yöneten bir CEO olarak vergi cezaları sizin motivasyonunuzu nasıl etkiledi?

İşin kendisi risk. Ufacık bir hatada büyük risklerle karşı karşıyasınız. Benzetmek gibi olmasın ama 1999 depreminin açtığı yara kadar buradaki tablo da kamuoyunu, toplumu etkilemişti. Bizim için her damla bir değer. Biz o damladan maksimum verimi almak zorundayız. Onu maksimum kayıt altına almamız gerekiyor. Denetimler tabii ki olacak, olmalı. Kapımız her zaman açık. Her zaman devletle, bürokrasiyle kol kola olmak zorundayız. Bu kadar büyük bir yapıda aksi düşünülemez. Hatta tam tersine sektörün kayıt altına alınması ve düzenli işlemesi bizim gibi şirketlerin performansını daha da olumlu olarak etkiler. Ancak bazen yapılan yorumlara üzülmemek mümkün değil.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.