CEO’LAR NEDEN

Capital (Turkey) - - STRATEJİ -

Pazar ne kadar farklıysa o pazarda faaliyet gösterenler o kadar otonomiye gereksinim duyabilir. Kurumsal bilgiyi verimli ve etkili bir şekilde kullanabilmekle yerel piyasalara adapte olabilmek arasında bir denge oluşturmak gerekiyor. Değer zincirinin değişik parçalarına farklı davranmak gerekebilir. Örneğin pazarlama ve dağıtıma daha fazla yerel otonomi verip teknoloji tarafında daha fazla merkezi kontrol uygulanabilir. Eskiden uluslararası alanda başarılı şirketlerin teknolojilerini kendi ülkelerinde geliştirdikten sonra büyüdükçe yeni pazarlara adapte ettiklerini görüyorduk. Şimdi birçok şirketin teknolojik geliştirmelerini global şubelerinde yapıp kendi ülkelerine geri transfer ettiklerini görmeye başladık. Bu, birçok lokasyonun o lokasyonlara ait özelliklerini kullanabilmek demek. Yani bu da uyarlanabilir ve esnek olmakla alakalı. Şirketler kesin bir kararla işe başlamamalı ve pazarlarındaki teknolojik trendlere bakarak bu trendlerin kendilerine ne kadar uyduğuna karar vermeli.

Bazı şirketler uluslararası piyasalarda çok başarısız oluyor. Bunun nedenleri nedir?

Uluslararası alanda başarısız olma konusunu iki şekilde düşünmek mümkün. Bir yanda Marks&Spencer gibi görünürde başarılıyken bir anda girdiği ülkelerden çekilenler varken diğer yanda da yeni pazarlara giren, başarılı olamayan ancak yine de o ülkelerden çıkmayanlar var. Aslında bir açıdan Marks&Spencer gibi örnekler için “Yeni bir piyasaya girme riskini aldılar

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.