Aile şirketlerinin “tutkalı” nedir?

Capital (Turkey) - - CEO CLUB - JOE PAUL Aspen Family Business joe@aspenfamilybusiness.com

ir zamanlar ölüm döşeğindeyken yatağına üç çocuğunu çağıran bir baba varmış. Çocuklarına bir sicimle birbirine bağlanmış üç çubuk demeti çıkarmış. Sonra bu çubuk demetini uzatarak onu kırmalarını istemiş. Onların hiçbiri bu demeti kıramamış.

Sonrasında baba bu demeti kendi eline almış, sicimini çözmüş ve çocuklarından her birine bir çubuk vermiş ve çocuklar ellerindeki tek çubuğu kırabilmişler. Baba, “Çocuklarım bu gösteriyi sizin birlik olmanız halinde tek tek olmanızdan çok daha güçlü olacağınızı ispatlamak için yaptım” demiş.

Ezop’un bu masalı bize son derece zarif ve basit bir şekilde aile varlıklarını bir arada tutmanın ne kadar akıllıca olduğunu anlatıyor. Ancak bazı zamanlar ortak bir refahı paylaşan bir ailenin veya aile şirketinin bir parçası olmak bireylerin kendilerini daha güçlü hissetmesini sağlamaz. Diğer ailelerde ise ayrılma yönündeki baskı aileyi birlikte tutan bağdan daha kuvvetli olduğu için, bu bağ kırılır veya kendiliğinden çözülür.

Bazen sorun bu bağın nasıl oluşturulduğunda yatar. Biz bu masalı birlikte çalıştığımız şirketlere daha işin başındayken anlatıyor ve sonunda da onlara “Peki yaşadığınız tüm zorluklara rağmen sizi bir arada tutan bu bağ neydi?” diye soruyoruz. Bu aslında aileleri neden iş hayatında birlikte çalıştıklarına ve gelecekle ilgili vizyonlarını derinden düşünmeye yönelten kışkırtıcı bir sorudur. DERİN SESSİZLİK Bu mevcut bağı hangi bileşenlerin oluşturduğu sorulduğunda bazı aileler derin bir sessizliğe gömülürler. Ardından en yaşlı aile üyelerinden biri, ki genellikle şirket kurucusudur, yavaşça elini kaldırır. “Zannedersem benim” der. Aileyi birlikte tutan şirket kurucusu olduğu zaman bu sıklıkla çok güçlü bir bağdır, ancak sadece şirket kurucusu hayatta olduğu sürece. O göçüp gittiğinde ise bu grup ancak göçüp giden liderin kişiliğinin yerine koyabileceği yeni bir birleştirici güç bulabilirse birlikte kalmaya devam edecektir.

Diğer vakalarda aileler öyle veya böyle bir şekilde “Bizim değerlerimiz” veya “Bizim ruhani inançlarımız” diye cevap verebilir. Onların vakasında bu bağ, tam anlamıyla yaşam, iş, aile ve adanmışlıklar hakkında önemli fikirlerden oluşmuştur.

Onların yaşamlarını ve iş hayatlarını bir arada tutan bu bağ hakkındaki düşüncelerini ve duygularını daha fazla keşfettikçe biz bu algılamanın aile üyeleri arasında sıklıkla çok farklı olduğunu gördük. Bazılarına göre bu, büyük bir yığının bir parçası olmak gibi kendini müthiş hissettirirken, diğerlerine göre ise bu bağ “rahatsız edecek kadar yakın” ilişkiler yaratıyor. Onlar aslında bu yığının dışında durmak istiyor, ancak ayrılmanın yaratacağı sonuçlardan çok korkuyorlar.

Biz aynı zamanda bu bağın aslında bazıları olumlu bazıları ise olumsuz olmak üzere aileyi birlikte tutan birkaç şeyden oluşmuş bir örgüden ibaret olduğunu da keşfettik. Genellikle bu örülmüş bağın içindeki iplikler, duyguların ve “büyük fikirler”in birer karışımıdır.

Birlikte çalıştığımız aile şirketlerine “Sizi bir arada tutan bağ neydi” diye soruyoruz. Bu onları neden birlikte olduklarına ve gelecekle ilgili vizyonlarına dair derinden düşünmeye

yönelten bir soru.

SİZİ NE BİR ARADA TUTUYOR? Biz şimdi sizi aile şirketinizdeki paydaşları nelerin bir arada tuttuğunu düşünmeye davet ediyoruz. Kendinize şöyle sorabilirsiniz: Bunun duygularla ne dereceye kadar ilgisi var? Onlar insanların birlikte geçinip gitmeleri için yeterince iyi duygular mı? Grubu bir arada tutan kişiliğin etkisi mi? Eğer öyle ise onlar gittiğinde ne olacak? Aile şirketinizi bir arada tutan bağın bir parçası da değerleriniz ve inançlarınız mı?

Eğer değerleriniz ise bir aile olarak bu özel değerlerin ne olduğu hakkında ne kadar netsiniz?

Şimdiye kadar bunları hiç aile misyonu veya değerleri olarak kelimeler veya cümlelerle ifade ettiniz mi?

En iyi senaryoda kendi aile bağınızın hangi bileşenlerden yapılmış olmasını isterdiniz?

Bir aile üyesi şayet aile şirketinin bir parçası olmamayı tercih etmişse gerçekten kendisini halen ailenin bir parçasıymış gibi hissedebilir mi?

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.