“KOBİ’LERDE DÖNÜŞÜM ŞART”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

ÜYE SAYIMIZ YETERSİZ

Şu anda yaklaşık 600 üyemiz var. 4 bin civarında kurumu temsil ediyoruz. Geçmiş yıllara göre üye sayımızda önemli bir gelişim söz konusu. Ama yeterli değil. Keşke ölçek olarak daha çok kurumumuz

bu düzeye gelse ve üye sayımız daha çok artsa…

ÖLÇEK SORUNU

TÜSİAD’ın KOBİ’lere dönük de ciddi çalışmaları var. Büyümenin önemli

bir bileşeni olan ancak büyüyebilme ve üretkenlik sorunları yüksek olan KOBİ’lerde dönüşüm şart. KOBİ’ler Türkiye’de şimdiye kadar hep finansmana ulaşımları açısından ele alındı. Oysa KOBİ’lerde ciddi bir

inovasyon, verimlilik ve ölçek sorunu var.

NE YAPIYORUZ?

Bu konuyu bölgesel kalkınma çalışmalarımız kapsamında ele alıyoruz. Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sanayinin büyümesi, iş ortamının gelişmesi ve bölgedeki refah düzeyinin artırılması amaçlanıyor. KOBİ’lerle yüz

yüze görüşerek ihtiyaç ve yetkinlik analizleri yapıyoruz.

Siz başkan olarak hangi başlıklara yoğunlaşacaksınız?

Açıkçası çok detaylı çalışılmış kapsamlı bir programımız var. Hangi başkan olursa olsun TÜSİAD’ın tüm programlarında aynı temel vizyon vardır: Bütün faaliyetlerimizi Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimi üzerine odaklandırırız. “Sanayide dönüşüm: Endüstri 4.0”, “dijital ekonomi”, “bölgesel kalkınma”, “eğitim” gibi ana başlıklar bu dönemde de TÜSİAD’ın ajandasının en önemli maddelerini oluşturuyor.

Bölgesel kalkınma konusunu çok önemsiyoruz ve bu konuyu her zamankinden daha fazla merkeze aldık. Hatta sonbaharda bir yönetim kurulu toplantımızı Van’da yapmayı planladık.

Ayrıca her dönemde Türkiye’nin küresel rekabetteki tanıtımına katkıda bulunacak çalışmalar yapıyoruz. Öte yandan AB üyelik süreci TÜSİAD’ın önceliği olmayı sürdürüyor. Avrupa Birliği üyeliği yönündeki reformlara ve halihazırda bloke olan başlıkların açılmasına yeni dönemde öncelik verilmesini önemsiyoruz. Dolayısıyla bu süreci desteklemeye dönük çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor.

Tüm bu başlıklar nasıl bir organizasyon ve işleyişle ele alınıyor?

Burada yeni yönetim olarak önemli bir farklılık getirdik. Geçmişte her yönetim kurulu üyesi bir komisyondan sorumluydu. Yeni dönemde komisyonlar yerine yuvarlak masalar oluşturduk.

2015-2016 dönemi programımızın uygulanmasını TÜSİAD bünyesinde oluşturduğumuz 9 yuvarlak masa etrafında yapılandırdık. Yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra yedek üyeler de geç-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.