“SANAYİDEKİ KAYIP REKABETTEKİ ZAAFİYETİN NEDENİ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

SANAYİ İHMAL EDİLDİ Mİ?

Türkiye’de son dönemde sanayinin payı hakikaten ciddi biçimde düştü. 90’lı yılların sonunda sanayinin GSYH içindeki payı yüzde 32 iken son yıllarda yüzde 25 civarına geriledi. Sanayideki bu kayıp Türkiye’nin rekabet gücündeki zaafiyetin en temel nedeni

ve aşılması gerekiyor. Son dönemde maalesef sanayinin büyüme sürecindeki rolü azımsandı. Sektörel veriler de bu tespiti doğruluyor. Sanayiye tekrar güç kazandırırken dünyada bu alanda yaşanan

dönüşümü de dikkate almak gerekiyor.

ENDÜSTRİ 4.0 ÇÖZÜM

Gelişmiş sanayiler artık teknolojiyle üretim süreçlerini iç içe yapılandırarak küresel rekabet avantajı yaratma yönünde ciddi bir

eğilim sergiliyor. Bence burada sadece sanayi değil, teknolojinin sanayide yapabileceği farklılıklara odaklanmak gerekli. Dolayısıyla biz “Sanayide Dönüşüm: Endüstri 4.0” programının ülkemiz için

önemli bir rekabet avantajı sağlayacağını düşünüyoruz.

TÜSİAD’IN YENİ VİZYONU

Endüstri 4.0, kısaca TÜSİAD’ın önümüzdeki dönem için sanayide değişim vizyonunu özetliyor. Burada esasen küresel rekabet açısından ekonomik olarak yapmamız gereken dönüşümü odağımıza aldık. Basitçe anlatmak gerekirse, bilgi-iletişim teknolojileriyle makinelerin ve değer zincirindeki üreticilerin birbirine bağlı çalıştığı üretim modeli olarak tanımlanabilir. Burada ayrıca vaka çalışmalarına odaklanacağız. Buradaki katkımız Endüstri 4.0’a geçişte uygulama kılavuzları olacak. Bu konuda yurtdışındaki muadil örgütlerle sıkı işbirliklerine yöneliyoruz. Örneğin Almanya’daki muadil örgütümüz BDI’ın (Bundesverband der DeutschenIndustriee.V. - Alman Sanayileri Federasyonu) çok

başarılı çalışmaları var.

Şu an için siyasi belirsizlik ve güvenlik problemi ön plana çıkıyor elbette ama daha uzun vadeli bakacak olursak en önemli sorun düşük büyüme hızıdır. Büyümenin önünde engel teşkil eden 3 büyük sorun, tasarruf-yatırım açığı yani iç tasarrufların düşüklüğü, beşeri sermayenin niteliği yani eğitimin niteliğindeki eksikler ve son olarak üretim süreçlerine AR-GE ve ileri teknoloji girdisinin sınırlı kalmasıdır.

Öte yandan bütün bunların önünde gelen ve sürdürülebilir refahın temel taşıyıcısı demokratik standartların düzeyidir. Türkiye’nin mutlaka AB’ye tekrar odaklanması ve rotayı tekrar AB’ye çevirmesi gerekiyor.

Tüm bu konulara çok daha fazla odaklanmalı ve geçmişteki kazanımlarımızı kaybetmeden daha ileriye yönelmeliyiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.