AR-GE YETERSİZ

Capital (Turkey) - - PROJEKSİYON -

İHRACATI ARTTI

Türkiye ihracatında büyük paya sahip kimyanın en hızlı gelişen alt gruplarından biri olan medikal sektörünün ihracatı son 4 yılda yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. 2014’te ise sektörün ihracat artış oranı yüzde 15 olarak gerçekleşti. 2014 yılında yaklaşık 891 milyon dolar olan ihracat, 2015 yılının Ocak – Haziran döneminde 411 milyon dolara ulaştı.

KNOW-HOW YÜKSEK

Kaliteli üretim, girişimcilik gücünün yüksekliği, sektörde önemli bir bilgi birikiminin olması sektörün önemli artıları arasında. Ar-Ge kültürünün sektör geneline yayılamaması, sanayiüniversite işbirliğinin yetersizliği, medikal üretim bölgelerinin olmaması ve markalaşma sorunu ise sektörün önemli problemleri olarak sayılabilir.

İNOVASYON HEDEFİ

İhracatın yıllara göre artış göstermesi sektörün geleceği açısından umut verse de ithalatta da artış yaşanıyor. Yerli üretimin desteklenmesinin cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor. İKMİB Başkanı Murat Akyüz, “Önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığının azaltılması için Ar-Ge ve inovasyonun geliştirilmesine odaklanacağız” diyor. Bunun yanında sektördeki kalifiye eleman eksikliği de sorunlar arasında yer alıyor. Bu sektörde dışa bağımlılığın azaltılması ise en önemli konulardan biri.

AVRUPA İKİNCİSİ

Türk Treyler sektörü, 200’den fazla üreticisi ve 60 bin adetlik kurulu kapasitesi ile Almanya’dan sonra Avrupa’da 2’nci sırada geliyor. Sektörün toplam satışları 2014 yılında 24 bin 190, 2013’te ise 27 bin 700 adet civarında gerçekleşti. 2014 yılının 2013’e göre ekonomik olarak daha durgun geçmesi nedeniyle sektör 2014’te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14 küçüldü.

TEŞVİK BEKLİYOR

Sektörün 2014 yılında en önemli çalışma konularından biri ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) oldu. Sektör en sıkıntılı konusu olan mevcut araçların ADR’ye uygun hale getirilmesi için hurda teşviki, KDV muafiyeti veya kredi faiz sübvansiyonu gibi teşvikler bekliyor.

2 KAT ARTIŞ HEDEFİ

Çevre ülkelerde yaşanan kargaşa ve ekonomik durgunluk nedeniyle, sektör 2015 sonunda büyüme beklemiyor. Yine aynı nedenlerle sektörün ihracatında yıl sonunda önceki yıla göre bir artış öngörülmüyor. Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Genel Sekreteri Ayhan Eryazar, “Önümüzdeki 5 yılda ihracatımızı şimdikinin 2 katına çıkaracak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz” diyor.

YÜZDE 25 BÜYÜDÜ

Akdeniz ülkelerinde 3 kilograma kadar çıkan kişi başına su ürünleri tüketimi üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de 80 gram civarında. Yine de Türkiye’nin 2000 yılı sonrasında çiftlik balığı yetiştiriciliğinde gelişmesiyle tüketim son 2 yılda yüzde 60 oranında arttı. Sektör 2014’te ise bir önceki yıla göre yüzde 25 büyürken ihracatı da 693 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

AVANTAJI FİYAT

Son dönemde dünyada artan balıkçılık nedeniyle düşen hammadde fiyatları, sektörün en önemli avantajı. Bu sayede agresif fiyat yapısı ve pazarlama stratejisi izleyerek su ürünleri yemeyen kişilere bu ürünlerin sağlıklı ve lezzetli bir alternatif olduğunu anlatmak ve pazarı büyütmek ise sektörün öncelikli hedefleri arasında.

TÜKETİM ARTAR

Türkiye’de sağlıklı beslenmeye ilgi arttığından sağlıklı protein taşıyıcısı ambalajlı deniz ürünlerinin satışının artacağı düşünülüyor. 2023 ihracat hedefi 1,5 milyar dolar olan sektörün dışarıdaki hedefi ise fason su ürünleri tüketiminin yoğun olduğu Ortadoğu pazarı. Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, “Hedefimiz Ortadoğu’daki tüketici alışkanlıklarına uygun pazarlama stratejileri belirlemek” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.