Kapalı devre inovasyon

Capital (Turkey) - - İNOVASYON -

novasyon için şirket kaynaklarının yanı sıra dış kaynakların da kullanılmasının verimliliği ve etkinliği artacağı 2000’lerin başlarında gündeme geldi. Prof. Henry Chesbrough bu yaklaşımın adını açık inovasyon olarak koydu. Açık inovasyonda hem şirket dışından içeriye, hem de şirket içinden dışarıya doğru bir bilgi akışı öngörüldü. Dışarıdan içeri akışta temel dayanak olarak şirket dışında içeridekinden çok daha fazla akıllı insan olduğu öne sürüldü. İçeriden dışarıya akışta en başta gelen motivasyon ise şirketlerin aldığı patentlerin yüzde 80’inin kullanılmadan durmasıydı. Bunların dışarı lisanslanarak şirkete bir gelir sağlayabileceği düşünüldü.

Aradan geçen sürede şirketler çeşitli başarılı ve başarısız denemeler yaptı. Konuyla ilgili aracılık yapan platformlar ve bu yaklaşımı şirketlere çözüm olarak sunan danışmanlar çıktı. Geriye dönüp bakıldığında açık inovasyon yaklaşımıyla ilgili bir değerlendirme yapmak için yeterli veri oluştuğunu görüyoruz.

Dünyada dışarıdan içeri inovasyon akışı yedi temel şekilde yapılıyor. Bunlardan en başarılı olanlar, şirket dışı kaynaklar kullanılmasına rağmen aslında açık filan olmayıp “kapalı devre” sistemler. En başarısız ve en problemli olanlar ise gerçek anlamda halka açık inovasyon yarışması niteliğinde “fikir toplama” gayretleri. Kapalı devre sistemlerden başlayayım.

KAPALI ÇEVRELER

Buradaki en güzel örneklerden biri P&G’nin Bağlan ve Geliştir Programı. P&G, şirket dışından angaje ettiği, içinde P&G emeklileri dahil olmak üzere çok sayıda uzmanı barındıran bir çevreyi de kullanarak teknik inovasyonlarını gerçekleştiriyor. P&G bir anlamda şirket sınırlarını bu grubu da içine alacak şekilde genişletiyor.

ARACI PLATFORMLAR

Innocentive, NineSigma gibi online platformların, sisteme kayıtlı nitelikli uzmanlarla yürüttüğü, problemin spesifik bir parçasını çözme çalışmaları. Şirketler gizlilik nedeniyle genellikle toplam problemi parçalarına bölerek dışarıdan çözümler arıyor.

ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KURULUŞLARI

Çoğunlukla temel bilim aşamaları ve şirket sponsorluğunda yapılan bilimsel araştırmalar dahil projelerin çeşitli parçalarının dışarı verilmesi örnek. Türkiye’de de kullanılan bir yaklaşım.

DIŞ ŞİRKETLERİN KULLANILMASI

İnovasyonda tasarımın önem taşıdığı durumlarda daha çok başvurulan bir yaklaşım. IDEO gibi tasarım şirketleri örnek verebilir.

ŞİRKETLER ARASI İNOVASYON İŞBİRLİKLERİ

Rekabet öncesi işbirliği projeleri ve ortak geliştirilen teknoloji ve ürünler örnek.

TEDARİKÇİLERİN KULLANILMASI

Şirketin komplike bir ürününün dışarıdan alınan parçalarıyla ilgili inovatif çözümlerde tedarikçilerine de rol vermesi. Boeing’in 787 projesi ve Türkiye’de otomotiv sektörü örnek.

ÖNCÜ MÜŞTERİLERİ KULLANMA

Şirketin sunduğu standard ürünlerden fazlasını bekleyen kullanıcıları inovasyon ve tasarım için mobilize etme. Lego’nun uç müşterilerine inovatif tasarımlar yaptırdığı MindStorms serisi bir örnek.

Bir de büyük şirketlerin startup’ları alarak sahip oldukları inovasyonlar var ki bu da iyi bir kaynak. Apple, Google gibi şirketlerin burada çok aktif oldukları söylenebilir. Ancak burada bir hazıra konma faktörü olduğu için yukarıdakilerle tam aynı değil.

Gelelim sayısını ve niteliğini bilmediğimiz geniş kitlelere başvurarak inovasyon çözümleri aramaya. İşte burada kapalı devre bitiyor ve gerçek “açık”lık başlıyor. En tipik örneği internet üzerinde yapılan “Bir Fikrin mi Var?” türünde yarışmalar. Maalesef Türkiye’de açık inovasyon denilince ilk akla gelen ve en çok uygulanan da bu yöntem. Yine maalesef şirkete PR değeri getirme dışında inovasyonda diğer yaklaşımlar kadar faydalı olamayan da Kitle Kaynak (crowdsourcing) denilen bu yöntem.

Kitle kaynak yaklaşımında önemli ve hatta bazen yararları da gölgede bırakabilen birçok problem var. Bunlardan biri içinde kimlerin olduğu belli olmayan bir grupla bilgi paylaşma. Bu nedenle kritik bazı bilgiler açıklanmıyor ve bu da çözümün kalitesini düşürüyor. Bir başka sorun iletişim eksikliği. Büyük bir gruba eriştiğiniz için anlamlı bir iletişim kurmak mümkün değil, olan kısıtlı iletişim de bir kere ve tek yönlü. Bunların dışında da şirkete getirdiği değerlendirme yükü, başkasına ait fikri mülkiyet gibi sorunlar var.

Şirketlerin inovasyon için kapalı devre sistemleri tercih etmesi en doğru yaklaşım.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.