Dijitali ölçmek

Capital (Turkey) - - SERMAYE PİYASALARI VE BANKACILIK - FATİH ÖĞÜN

ijital kavramının bankacılık dahil birçok sektörde hızla yayıldığı ve öneminin arttığı bir dönemdeyiz. Gelişmeler önceki yıllarda olduğu gibi sadece teknoloji ilerlemeleri olarak kalmıyor, aynı zamanda sosyal yaşantı ve iş modelleri içerisine de hızla girmekte olan bir görüntü sergiliyor. Geolokasyon hizmetlerinden mobil bankacılığa kadar pek çok alanda kullanıma girmiş olan dijital teknolojiler, sadece tüketici ilişkilerini değil, aynı zamanda cihazlar arasında iletişim dahil olmak üzere sektör yapılarını temelden değiştirebilecek yenilikler getiriyor. 2020’ye kadar dünya genelinde internete bağlı nesnelerin toplamının 50 milyara ulaşması bekleniyor. Dijitalin yarattığı bu dünyada, yeni bir teknoloji ortalama 35 gün içerisinde 50 milyon kullanıcıya ulaşabiliyor. Değişimlerde yakalanan bu hız düzeyi, şirketlerin rekabet gücünü de etkiliyor.

Dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerin yüksek hız ve potansiyeli, bankacılık başta olmak üzere birçok sektörde bu konuda yeni yatırımlar yapmayı ve piyasada rekabet avantajı yaratmayı zorunlu kılıyor. Ancak diğer yatırımlarda olduğu gibi yatırımın yaratacağı getiriyi ölçmek kritik hale geliyor. Başka bir deyişle yatırımın getirisini takip etmek için gereken göstergeleri belirlemek, bunları düzgün bir şekilde toplamak, raporlamak, değerlendirmek ve aksiyon almak gerekiyor. İlerleyişi ve getirisi ölçülemeyen yatırımlar, optimal olmayan ve kurum için kayıplar içeren sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.

Peki dijitali ölçmek dediğimiz zaman konuyu nasıl adreslemeliyiz? Ölçüm sadece hacim ve marjin artışları üzerinden mi ilerlemeli? Dijitalin getirdiği yeni çalışma şekilleri, sadece müşteri ilişkilerini değil, kurumun içerisindeki tüm alanları etkilediği için ölçüm ve buna ilişkin göstergelerin bütünsel bir yaklaşım gerektirdiğini düşünüyoruz. Konuya ilişkin dört temel alan ön plana çıkıyor.

SATIŞ VE PAZARLAMA YÖNETİMİ

Satış ve pazarlama gibi müşteriye dönük alanlarda dijitalin etkisini yakalamak konusunda kanal yapısı ve ölçümü önemli bir yere sahip. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte internet, mobil ve sosyal medya gibi farklı kanallar da bankacılık alanında kullanıma girmeye başladı. Bu kanallara yapılan yatırım ve karşılığında oluşan yeni müşteri kazanımı, müşteri tutundurma ve çapraz satış artışı dijitalin getirisinin ölçülebileceği önemli alanlar arasında yer alıyor. Pazarlama alanında dijital sadece farklı kanallardan reklam ulaştıran değil aynı zamanda müşterinin farklı kul- lanımlarıyla reklamları birleştiren özellikleri de getirmeye başlamış durumda.

ÜRÜN GELİŞTİRME

Dijitalin getirdiği olanakların ürün geliştirmeye dönük etkisi de ölçülmesi ve takip edilmesi gereken alanlar arasında yer alıyor. Yeni ürünleri tanımlamak, bunları müşterilere ulaştırmak ve ürün özellikleri içerisinden müşteri geribildirimlerini toplayıp ölçebilmek dijitali ölçme kavramının içerisinde yer alan konular. Dijital kanallarda ürünler, geleneksel kanallara göre daha hızlı tanımlanıp hayata geçirilebiliyor; müşteri geribildirimlerine göre ürün özellikleri ve sunum şekillerinde değişiklikler hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Ürün geliştirmeyle ilgili bu noktaların ürün geliştirme süresi, değişiklik hızı, müşteri geribildirimleri ve satış-pazarlamaya dönük yansımaları bazında ölçülmesi dijitale ilişkin yapılacak yatırımların getirisini görmek açısından önem taşıyor.

OPERASYON YÖNETİMİ

Bankacılık operasyonları, geçmişte mevcut iş modellerindeki operasyonel yük ve maliyetin önemli bir bölümünü oluşturmuştur. “Dijital”, operasyonel işlemlerin yoğunluğunu azaltmak ve daha doğru şekilde yönetebilmek konusunda önemli bir yere sahip. Süreçlerin otomatize edilmesi, analitik kullanımının şube ve merkezi operasyonların incelenmesine ve yönetimine yoğunlaşması, dijital kanalların operasyonların yönetimine destek vermesi konuları dijitalin getirdiği unsurlar ve bunlara ilişkin sağlanan ilerlemelerin bu konulara ilişkin metrikler bazında ölçülmesi gerekiyor.

RAPORLAMA

Performans ölçümünde raporlama diğer alanlarda olduğu gibi dijitalin ölçülmesinde de önemli bir yere sahip. Raporlama alanında performans metriklerinin doğru belirlenmesi, veri kaynaklarının saptanması, verilerin düzenli bir şekilde toplanması ve raporlanması dijitale yapılan yatırımın izlenip üzerinde aksiyon alınabilecek ana noktayı oluşturuyor. Dijitalin hızlı değişen ve veri odaklı dünyası düşünüldüğünde gerçek zamanlı bilgiyi yakalayan, rapor üreten ve bazı konularda uyarı mekanizmaları içeren sistemler önem kazanıyor olacak.

“Dijital”, bankacılık alanında giderek artan bir öneme sahip. Kurumlar bu konuya ilişkin vizyon geliştirmeye ve yatırım yapmaya devam ediyor. İlerleyen dönemde yatırım yapmanın yanı sıra yatırımların getirisini doğru noktalarda doğru metrikler ile ölçmek giderek önem kazanacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.