100 KADIN DOSTU ŞİRKET

KADIN ÇALIŞAN VE YÖNETİCİ SAYISI İLE ORANI NASIL DEĞİŞTİ?

Capital (Turkey) - - BAŞ SAYFA - ÖZLEM AYDIN AYVACI oaydin@capital.com.tr

2025 yılına dek tam olarak cinsiyet eşitliği sağlanabilirse dünya ekonomisine 28 trilyon dolar ek katkı sağlanacak ki bu rakam bugünkü Amerika ve Çin’in ekonomisine eşdeğer. Dünyada kadın istihdamı sadece yüzde 1 oranında yükselse GSMH 80 milyar dolar artıyor. Kadınlar ve erkekler Türkiye’de ekonomiye eşit oranda katılabilirse kişi başına düşen GSMH yüzde 30 daha büyük olacak. Araştırmalar kadının gücünü bu kadar net şekilde ortaya koyuyor. Bu nedenle kadının iş gücüne katılımı G20’den büyük grupların stratejik planlarına kadar her platforma giriyor hatta KOBİ’lerin ajandalarında üst sıralara tırmanıyor. Capital Dergisi, bu yıl 3’üncü kez “Türkiye’nin Kadın Dostu Şirketleri” araştırmasını yayınlıyor. İşte kadın dostu 100 şirket, en kadın dostu gruplar ve onların son dönemde başlattığı yeni uygulamalar…

düşük kalırken, son yıllarda kadınların iş gücüne katılımı ve istihdamında göz ardı edilemeyecek bir artış gerçekleştiği de görülüyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan 2010 Yılı İş Dünyasında Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu herhalde bizim medarı iftiharımızdır. Türkiye yüzde 12 olan kadın CEO oranıyla dünyada 2’nci sırada. Bu oran gurur verici. Yani fırsat verildiğinde kadınların iş yönetimine ve liderliğe girmeleri mümkün olan ülkelerden biriyiz.”

İş dünyası da bu noktanın farkında. Kadının iş gücüne katılımını bir fırsat eşitliği ve demokrasi meselesi olarak gören pek çok şirket ve grup var. Bu fırsat eşitliğini sağlayabilmek için kadın çalışanları ve yöneticilerini özel uygulamalarla destekliyorlar.

Capital olarak bu yıl 3’üncü kez “Türkiye’nin Kadın Dostu Şirketleri” araştırmasını yayınlıyoruz ve bu alandaki öncü şirketlere dikkat çekmek istiyoruz. 2014 yılı rakamlarını baz alarak hazırladığımız listede yine finans, perakende, eğitim gibi hizmet sektöründen grup ve şirketlerin öncülüğü dikkat çekiyor.

HİZMET SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKYOR

Capital’in hazırladığı “Kadın Dostu 100 Şirket Araştırması”nda bu yıl da bankacılık, perakende, sağlık gibi hizmet sektörlerinden şirketlerin hakimiyeti söz konusu. Türkiye’nin kadına en çok istihdam sağlayan şirketi yine İş Bankası. Geçen yılın 5’inci şirketi LC Waikiki ise önemli bir atak yaparak bankaları geçti ve 2’nciliğe yerleşti. Yapı Kredi Bankası 3’üncü sıradaki yerini korurken Garanti Bankası ise 4 4’üncüüncü sırada kendine yer buldu. En kadın dostu şirketler arasında Ziraat Bankası ise 5’inci oldu.

Listede ilk 10 arasında da bankacılık, perakende ve diğer hizmet sektöründen şirketlerin ağırlığı söz konusu.

LC Waikiki İK Koordinatörü Edward David Southall, her dönemde kadın ve erkek çalışanlara eşit iş fırsatları sunduklarının altını çiziyor. Bu sayede her zaman kadın çalışan sayılarının yüksek olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

“Çalışan sayımızdaki yükselişe bağlı olarak yıllar bazında kadın çalışan ve yönetici sayımız da artış gösterdi. Bu nedenle LC Waikiki’ de hiçbir zaman kadınların istihdamına yönelik ekstra bir çalışma yapma gereği duymadık. Tüm çalışanlarımız cinsiyet farkı gözetmeksizin eşit haklara sahip. İşe alım ya da terfi süreçlerinde kadınlara veya erkeklere yönelik cinsiyet temelli herhangi bir öncelik de tanımıyoruz.”

Yapı Kredi Kariyer ve İnsangücü Yönetimi Grup Direktörü Ayşe Özpirinçci ise kendilerini kadın çalışanların ağırlıklı olduğu bir banka olarak tanımlıyor. Hem iş

hem özel hayatlarında kadın çalışanlara destek olmayı ve onların hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtiyor.

BÜYÜK GRUPLAR DESTEKLİYOR TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Nur Ger, iş dünyasının özellikle kurumsallaşmış işletmelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinç ve iyi uygulamaların arttığına dikkat çekiyor. Ger’in dikkat çektiği gelişmeleri Türkiye’nin en büyük gruplarının kadın çalışan sayılarında ve oranlarında da görmek mümkün.

Türkiye’nin en büyük grupları kadının iş gücüne katılımını çeşitli uygulamalarla destekliyor.

Türkiye’nin kadın çalışan oranıyla en kadın dostu gruplarından biri de Sun Grubu. Grubun çalışanlarının yüzde 51,5’i kadınlardan oluşuyor. Grubun başkanı Sabri Ünlütürk, fırsat eşitliğinden yana olduklarını söylüyor ve işe alım süreçlerinde pozisyonun gerekliliklerini göz önüne alarak pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirtiyor. Ünlütürk, “Terfi ve her türlü yan hakta da fırsat eşitliği ilkesi uygulanıyor. Kadın çalışanlarımızı kariyer süreçlerinde de destekliyoruz. Farklı beceriler kazanabilmeleri için kurum içi rotasyonu sıklıkla uyguluyor, talep eden çalışanlarımızı yurtdışı ofislerimize expat olarak deneyim kazanmaları için yönlendiriyoruz” diye anlatıyor.

Kadın çalışan sayısı ve oranıyla “en kadın dostu” gruplarından bir diğeri, Zorlu Grubu. Holding’in İnsan Kaynakları Direktörü İbrahim İnceçam, bu konuya bakış açılarını şöyle dile getiriyor:

“Kadınların hayatın her alanında eşit şartlara sahip olmasını destekliyoruz. Bu desteği somutlaştırdık. Tüm grup şirketlerimizde çalışanların ailelerini de dahil edebilecekleri özel sağlık sigortası ve doğum izninden dönen kadın çalışanlarımız için emzirme odaları bulunuyor. Ayrıca bazı fabrikalarımızda kreş var. Anlaşmalı anaokulunda da kreş desteği sunuyoruz” diyor.

DEMOKRASİ MESELESİ

İş yaşamında pek çok şirket ve grup kadının iş gücüne ve yönetime katılımını bir kadın meselesi olarak değil bir demokrasi meselesi olarak görüyor. Bu kapsamda kadınlara öncelik değil, fırsat eşitliği sunduklarının altını çiziyorlar.

Boyner Grubu, Türkiye’de bu yaklaşımı destekleyenler arasında yer alıyor. Boyner Grup’ta kadın çalışan oranı yüzde 47 düzeyinde... Yüzde 39 olan kadın yönetici oranı ise Türkiye ve dünya ortalamalarının çok üzerinde. Boyner Grup İK ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı İdil Türkmenoğlu, kadın dostu örnek şirketler yaratmanın ülkenin ekonomik gelişmesi için çok önemli olduğunun farkında olduklarının altını çiziyor. Türkmenoğlu, Boyner Grubu’nun kadın konusundaki bakış açısını şöyle anlatıyor:

“Tüm İK süreçlerinde ırk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, politik görüş ya da mensubiyet gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluyoruz. İş yerinde cinsiyet eşitliği konusu yıllardır ölçümlediğimiz ve düzenli aralıklarla takip ettiğimiz iş yerinde demokrasi kriterlerimiz arasında yer alıyor.”

Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Neriman Ülsever de grup olarak kadınların erkeklerle eşit şartlarda iş hayatının içinde bulunması gerektiğine inandıklarını söylüyor. Sabancı Holding’in 2011 yılında Türkiye’de Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’ni imzalayan ilk Türk şirketi olduğunu hatırlatan Ülsever, şöyle de- vam ediyor: “Yönetici ve çalışanlarımızda eşitlikle ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İşe alım ve terfi süreçlerimizde kadın ve erkek dengesini gözetmemiz etkili oluyor. “

Turkcell Çalışan İlişkileri Direktörü Tülay Cerit de terfi konusunda da çalışanlar arasında cinsiyet ayrımı yapmaksızın hareket ettiklerini belirtiyor.

“POZİTİF AYRIM” LİDERLERİ

Pozitif ayrımcılık, “kadın” konusunun tartışmalı alanlarından biri. Bu nedenle tanımlamalara çok dikkat ediliyor. Şirketler “eşitlik” prensibinin altını çiziyor. Fırsat eşitliğine ancak kadına uygulanacak pozitif ayrımcılıkla erişilebileceğini öngören gruplar da var.

Eczacıbaşı Topluluğu bu gruplardan biri... Eczacıbaşı Topluluğu, 8 Mart 2011 tarihinden itibaren Türkiye’de yeni işe alımlarda eşit özelliklere sahip iki aday arasından kadın adayı tercih edeceğini açıkladı. Türkiye İnsan Kaynakları Uygulamaları El Kitabı’na bu ifade “işe alımda pozitif ayrımcılık” maddesi olarak eklendi. Grup 2011 yılından beri, 2010 yılını kıyas alarak takip edilen beyaz yakalı ve belirsiz tam süreli kadrolarda yeni işe alımlarda kadın oranlarında uzun vadede yüzde 50 düzeyine ulaşmayı hedefliyor.

Topluluğun 2010 yılı sonunda yeni işe alımlarda yüzde 40 olan kadın oranı, 2014 yılı sonunda yüzde 43’e yükseldi. Beyaz yakalı çalışanların içindeki kadın oranı ise 2010 yılında yüzde 32 düzeyindeyken 2014 yıl sonu itibarıyla yüzde 33 oranına ulaştı. Yeni işe alımlarda kadın adaya öncelik uygulaması, Ocak 2014’te Eczacıbaşı Topluluğu’nun Türkiye’deki kuruluşlarının temel performans göstergeleri arasına katıldı.

Doğuş Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Ebru Esmen Mete, grupta kadın çalışanların işe alımında ya da terfilerinde cinsiyet eşitliğini gözeten uygulamaları bulunduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

“Doğuş Grubu bünyesinde kadınların kişisel gelişimlerine destek olmak üzere iş yaşam dengesi, çocuk gelişimi ve etkin ebeveynlik konulu seminerler ve 7/24 yararlanabilecekleri çalışan destek programı hizmetleri sağlıyoruz. Grup şirketlerimizden Doğuş Otomotiv, kadın çalışanlarımızın doğum sonrasında istihdam dışında kalmamaları için kreş imkanı sunuyor. Doğuş Grubu olarak önümüzdeki 5 yıl içinde daha çok kadın çalışanımızın üst yönetim seviyelerinde yer almasını hedefliyoruz.”

ANNE DOSTU UYGULAMALAR

Kadınların iş gücüne katılımında doğum sonrası çok daha kritik bir süreç olarak dikkat çekiyor. “Anne” olan ve sorumlulukları ciddi şekilde artan kadınlar doğum sonrası çalışma koşulları uygun olmadığı durumlarda isteseler bile iş hayatına geri dönemeyebiliyor. İşte bu temel sorunu göz önüne alan bazı şirketler pek çok “anne dostu” uygulama hayata geçiriyor.

Borusan Grubu, bu şirketler arasında. Borusan Holding İnsan Kaynakları Başkanı Semra Akman, çalışma alanlarında annelerin kullanabileceği süt odaları bulunduğunu belirtiyor. Akman, sundukları diğer olanakları şöyle ifade ediyor: “Ayrıca 0-6 yaş çocuğu olan tüm çalışanlarımız, çocuklarının belirli anaokulu, kreş veya gündüz bakımevlerinde eğitim görmeleri ya da gelişim programlarına katılmaları durumunda özel indirimlerden faydalanabiliyor. Bu olanağı sunarken kadın erkek ayrımı yapılmıyor.”

Nutricia İK Direktörü Pınar Öztep, kadın çalışan ve yönetici sayılarını korumak ve artırmak için anne ve baba dostu uygulamalarının kapsamını her yıl genişlettiklerini ve uygulanabilirliğini gözlemlediklerini söylüyor. Bu uygulamalar sayesinde kadın çalışan ve yönetici sayılarının arttığına dikkat çekiyor. Öztep, örnek uygulamalarını şöyle anlatıyor: “Yeni anne olanlara doğum izni sonunda esnek çalışma ve evden çalışma olanağını tanıyoruz. Çalışanın ya da çalışanın eşinin doğum yapması halinde yeni anne ve babalara yasadan fazla ek 2 hafta izin veriyoruz. Yeni anne babalara, bebek hemşireleriyle birlikte uygulamalı eğitim ve kontrol hizmetleri sağlanıyor. Kadın sağlığıyla ilgili farklı hastanelerle yaptığımız anlaşmalarla seminerler düzenliyoruz. 3 yaşına kadar ücretsiz mama yardımı yapıyoruz. Kadın çalışanlarımız için kapsamlı bir emzirme odasına sahibiz. Tüm aileyi kapsayan özel sağlık sigortası yapıyoruz. Aile planlama teminatımızın limitini yükselterek yüzde 100 ödemeli yaptık. Ayrıca süt iznini uzatmayı planlıyoruz.”

AYŞE ÖZPİRİNÇCİ

EDWARD

DAVID SOUTHALL

İBRAHİM İNCEÇAM

NERİMAN ÜLSEVER

TÜLAY CERİT

PINAR ÖZTEP

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.