Sıradaki büyük yeniliği öngörmek

Gelecek&Trendler, bu derginin adı ama aynı zamanda da gelecekteki eğilimleri ve onların Siemens’in iş faaliyetleri üzerindeki olası etkilerini incelemek için başvurulan bir yöntem. Bu yöntem uygulanmaya başlandıktan on yıl sonra burada ortaya konan sonuçl

Capital (Turkey) - - İNOVASYON YÖNETIMI -

ntik Yunan’da insanlar, gelecekten haber almak için Delphi’ye giderdi. Apollo Tapınağı’ndaki Pythialı rahibeler, örneğin savaşların sonuçlarıyla ilgili olarak çeşitli kehanetlerde bulunurdu. Bu öngörülere ilahi vahiylerce varılmazdı, çoğu muhtemelen sunağın altındaki topraktaki bir çatlaktan sızarak dışarıya çıkan etilen gazının eseriydi ve bu gaz Pythia’nın kahinlerinin kendilerinden geçerek transa girmelerine neden oluyordu.

Günümüzde geleceği öngörmek isteyen insanların artık kehanetlere ihtiyacı yok. Araştırmacıların alet kutuları şimdi müşteriler veya uzmanlarla yapılan anketlerden gelecek trendleri tahmin edebilen yöntemlerle dolu. Yaygın süreçlerden biri de mevcut şirket faaliyetlerinin ve teknolojilerinin gelecekte ne olacaklarını tahmin ederek “ileriye sarmak” anlamına gelen yol haritası çıkarmaktır. Diğer bir popüler yöntem ise gelecekteki teknolojik, sosyal ve politik geliş- meleri varsayarak sonra bu gibi senaryoların gerçekleşmesi için bugünden geliştirilmeleri gereken teknolojiler hakkında gelecek senaryoları ve tavsiyeleri geliştirmek olan senaryoculuktur. Bu yönteme ise gelecekten “geriye sarmak” denilir. Eğer bu iki yöntem birleştirilebilirse alınacak sonuçlar çok daha doğru olabilir. Bir iş bağlamının içine teknolojik eğilimleri katmak Yeni binyıla girerken Siemens Kurumsal Teknolojiler’deki (CT) araştırmacılar tarafından geliştirilen işte tam da böylesi bir fikirler kombinasyonuydu. Hedefleri bir iş bağlamının içine teknolojik eğilimleri yerleştirmekti, yani CT’deki araştırmacılar ve geliştirmeciler ile bu şirketin iş birimlerindeki araştırma bölümlerinin Siemens’in kurumsal geliştirmesine nasıl katkıda bulunabileceklerini ortaya çıkarmaktı. Bu ekip, kendi amacı doğrultusunda mesleklerinde en iyilerin arasında

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.