“YÜZDE 20 ARTIŞ HEDEFLİYORUZ”

Capital (Turkey) - - BANKACILIK - En önemli verimlilik göstergelerinden gelir/gider oranında, bu yılın 3’üncü çeyrek rakamlarında sektör ortalamasının 1,85, katılım bankaları ortalamasının ise 1,68 olduğunu görüyoruz. Bankamızdaysa bu oran 1,89. Üç yıl içinde hedefimiz bunu 2’ye yakın sev

Yalın organizasyon oluşturma, şube modelinin gözden geçirilmesi, yeni nesil alternatif dağıtım kanal stratejileri geliştirme ve dijitalleşme dünyada bankacılıkta kullanılan verimlilik stratejileri arasında başı çekiyor. Uzmanlara göre burada en önemli maliyet kalemlerini şube ağı ve çalışan giderleri oluşturuyor.

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay da bu fikirde. “Artan maliyetlere karşılık kâr marjlarında yaşanan daralma, sektörün dağıtım ağı özelinde optimizasyona

ORGANİZASYON YAPISI DEĞİŞTİ

Genel müdürlük görevine geldiğim Haziran 2015’ten bugüne verimliliği artırmak için önemli adımlar attık. Organizasyon yapısını değiştirdik. 10 genel müdür yardımcılığı kadrosunu 9’a indirdik. Bireysel ve işletme bankacılığını birleştirerek perakende bankacılık modeli oluşturduk. Bu ekibin sepetindeki ürün sayısını artırarak sahada daha etkin olmalarını sağladık. Ayrıca KOBİ, ticari ve kurumsal bankacılık müdürlüklerini tek bir genel müdür yardımcılığı altında topladık. Bu süreçte performans sistemimizi değiştirdik. Karne sistemine dayalı bir notlandırma sistemi oluşturduk. Bu yıl iki program başlatarak risk programıyla tahsilat modelinin geliştirilmesini sağladık ve gider optimizasyonuyla da birçok kalemde iyileştirmeler yakaladık.

GELİR GİDERİN 2 KATI OLACAK

gitmesini zorunlu hale getiriyor” diyor.

Türkiye’de TBB rakamlarına göre son bir yılda özel sermayeli bankalar 71, yabancı sermayeli bankalar ise 29 şube kapatmış durumda. Bu, dünyada da güçlenen bir trend… Peppers&Rogers Group Türkiye Yönetici Ortağı Selim Uçer, son iki yılda dünyanın önde gelen bankalarının şube maliyetlerinden feragat etmek adına şube sayılarını ortalamada yüzde 10, çalışan sayılarını yüzde 15 azalttığını söylüyor. Avrupa’da son 5 yılda 30 bine yakın şube kapatıldı. Yakın geçmişte dünya genelinde şube başına 20 bin müşteri düşerken günümüzde bu rakam, 300 bine kadar ulaşmış durumda.

EY Avrupa Bölgesi Dijital Hizmetler Direktörü Ahmet Hasanbeşeoğlu, Amerika’da da 2014 yılı ilk çeyreğinden bu yana yaklaşık 2 bin 100 şubenin faaliyetini durduğunu söylüyor.

Verimlilik çalışmaları çalışan sayısında da düşüşe neden oluyor. Deloitte Türkiye Finansal Hizmetler Lideri Hasan Kılıç, çalışan sayısındaki azalma trendine dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor:

“Süreç değişiklikleri ve iyileştirmeler sonucunda bankalar, eskiden sadece bir iş yapan veya bir süreçten sorumlu kişi veya bölümlere, birden fazla iş veya sorumluluk yüklüyor. İyileştirmeler sürdükçe işten çıkarmalar olmaya devam edecek. Herhangi bir nedenle işten ayrılan personelin yerine de yeni alım yapılmıyor.”

Dünyada şubesiz bankacılık yapıları giderek öne çıkıyor. Türkiye’de bu trendi izleyen Aktifbank’ın genel müdürü Serdar Sümer, 8 olan şube sayılarını 3 yıldır değiştirmediklerini belirtiyor. Sümer, “Bu şubelerimizden kurumsal bankacılık, yatırım ve özel bankacılık odaklı servis vermeyi sürdürdük. Düşük ve esnek maliyet odaklı stratejimizin meyvelerini de aldık. Bugün bireysel kredi hacimlerimiz ve kredi kartı, debit kart adetlerimiz 300-400 şubeli bankalarla yarışır seviyede” diye konuşuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.