Bankacılıkta yetenek yönetimi

Capital (Turkey) - - BES - FATİH ÖĞÜN FATIH.OGUN@TR.EY.COM EY TüRKIYE DANışMANLıK HIZMETLERI FINANSAL HIZMETLERDEN SORUMLU KıDEMLI MüDüR

ankacılıkta hem küresel hem yerel düzeyde önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bankalar, bir yandan yeni düzenlemeler ve piyasa koşulları sebebiyle gelirlerini artırıcı önlemler almaya çalışırken diğer yandan dijitalleşmeyle gelen yeni iş modelleri ve potansiyel yeni oyunculara karşı da stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Bankaların iş modellerini, operasyonel ve teknik altyapılarını gözden geçirdikleri ve yeniledikleri bu ortamda, kurumun yetenek kümesinin ve çalışanların sahip olduğu yetkinliklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi kritik bir unsur haline geliyor. Yetenek yönetiminin bir şirketin ana hedeflerine ulaşmasını sağlayacak enstrümanlardan biri olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Başarılı yetenek yönetimini, bir şirketin ihtiyaç duyduğu iş gücünü bünyesine katabilmesi, doğru şekilde takip ederek geliştirmesi, doğru zamanda doğru yerde kullanabilmesi ve bu süreçte hem şirket hem de çalışan için kazan-kazan koşullarını oluşturması ve sürdürebilmesi olarak tanımlayabiliriz.

Yetenek yönetimi, bankanın diğer tüm alanlarında olduğu gibi bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor. EY’nin yapmış olduğu Paradigma Değişimi Araştırması, yüksek performans gösteren şirketlerin yetenek yönetimine ayrı bir şekilde odaklandığını gösteriyor. Bu şirketlerin yüzde 59’u çalışanlarının ücret paketlerini performansla birleştirirken, yüzde 54’ü şirket içerisinde geleceğin üst düzey yöneticilerini içeren bir havuz bulunmasını gözetiyor. Yine bu şirketlerin yüzde 52’si karar alma yapısını yerelleştirirken yüzde 73’ü çalışanların iletişiminde normal kanallara ek olarak sosyal medya araçları kullanılmasını sağlıyor. Küresel düzeyde baktığımızda araştırma sonuçlarına göre şirketlerin yüzde 72’si yüksek performans sahibi çalışanları bulmak ve şirkette kalmasını sağlamak konusunda sıkıntı yaşıyor. Bankacılık gibi dinamik, yüksek performans gerektiren ve aynı zamanda sürekli dönüşen bir sektörde de benzeri ihtiyaçların önümüzdeki dönemde gündemin üst sıralarında yer almasını bekliyoruz.

Bir diğer önemli husus da dijital yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Dijitalleşmeyle birlikte diğer sektörlerde de olduğu gibi bankacılık alanında da iş modeli ve kanal yapısı değişmeye başlıyor. Bugün yerel pazarlarda büyük bankalara baktığımız zaman işlemlerinin ortalama yüzde 70-80’lik kısmı, dijital kanallar üzerinden ilerlemeye başlamış durumda. Birçok banka için mobil bankacılık kanalı, giyilebilir cihaz- lar, ürün ve hizmetlerin sunulacağı hedef kanallar olarak görülmeye başlandı. İlerleyen dönemde bankalarda, değişen müşteri tercihleri ve iş modelleriyle birlikte bu trendleri doğru okuyacak, bu alanlara ilişkin ürün ve hizmet anlamında süreci ve teknolojiyi kullanabilecek, bankacılık bilgisiyle yeni yaklaşımları sentezleyecek profillerin görülmesi bekleniyor. Peki yetenek yönetimiyle ilgili gelişmekte olan trendleri yakalamak için bankalar neler yapmalı? Yetenek yönetiminin bankadaki tüm iş birimlerini kapsayacak bir yönetim anlayışı olarak ele alınması gerekiyor. Yetenek yönetimi ve bu alanda yapılacak işe alımlar, yetkinlik geliştirme ve ekip kurma aktiviteleri sadece insan kaynakları girişimi olarak değerlendirilmemeli. İnsan kaynakları alanında yapılması gereken aktiviteler olmakla birlikte yetenek yönetimiyle ilgili gereksinimlerin belirlenmesi, bunun kurum stratejisi ve kültürüyle uyumlu bir şekilde planlanması önemli bir nokta. Bu şekilde sadece geçici iyileştirmelerin değil, kurumun ilerleyen dönemde yüksek performans göstermesini sağlayacak temel iyileştirmelerin de sağlanması mümkün olacaktır. Bu alandaki bir diğer önemli konu, analitik yetkinliklerin yetenek yönetimi alanında kullanılması konusudur. Son dönemde bankalarda önemli ilerlemeler gösteren ve pazarlamadan operasyon yönetimine kadar pek çok alanda kullanılmaya başlanan analitik yetkinlikler ve araçlar yetenek yönetimi alanında da kullanılabilir. Geçmişe dönük verilerin sağlıklı bir şekilde bir araya getirilmesiyle bankalar ilerleyen dönemde farklı senaryolar doğrultusunda hangi yetkinliklere ihtiyaç duyacaklarını ve bu yetkinliklerde şirket içerisinde oluşabilecek potansiyel ihtiyaçları belirleme imkânına sahip olabilir.

Bir diğer önemli noktanın performans yönetimi olduğunu görüyoruz. Yetenek yönetimiyle ilgili aksiyon alınırken performans yönetimi alanıyla doğru bağlantıların kurulması önemli. Finansal getiri ve müşteri memnuniyeti konularının ölçümünde olduğu gibi yetenek yönetimiyle ilgili doğru göstergeleri belirlemek ve bunların kurum bazında belirlenen hedefler doğrultusunda yönetimini sağlamak yaklaşımın başarısı açısından önem taşıyor. Performans yönetimi alanında kurulacak bağlantıyı uzun dönemde potansiyel liderlerin yetişmesine ve seçilmesine katkı sağlayacak bir araç olarak görmek giderek önem kazanacak.

Yeteneği yönetmeyi ve kurum stratejisiyle ilişkilendirmeyi başaran bankalar uzun vadede önemli bir rekabet avantajı yakalayacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.