Sıra yapısal reformlara geldi

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM - MEHMET GERZ Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü mgerz@ataportfoy.com.tr

eni hükümetin açıklanmasıyla yaklaşık iki yıldır devam eden siyasi belirsizliğin sona erdiğini düşünüyoruz. Ekonomi yönetimi açısından en önemli değişiklik Sn. Ali Babacan’ın yerine Sn. Mehmet Şimşek’in gelmesi oldu. Bu resim para, maliye ve ekonomi politikalarında istikrar ve büyümeyi dengeleyen bir yaklaşımın hâkim olacağına işaret ediyor. Artık piyasalar ekonomik icraata bakarak hareket edecek.

Ali Babacan liderliğinde makroekonomik reformları başarıyla tamamlayan Türkiye, Mehmet Şimşek liderliğinde mikro ekonomik reformlara odaklanacak. 2016-2018 arası üç yılı kapsayan Orta Vadeli Program’da yer alan hedefleri hatırlamakta yarar var: “Makroekonomik istikrar korunarak cari açık ve enflasyonun kademeli olarak düşürüldüğü bir ortamda, yapısal reformlar yoluyla büyüme artırılıp daha kapsayıcı hale getirilecek.”

11 Ekim’de yayınlanan bu raporu, yeni hükümet bir miktar revize edebilir. Seçim vaatleri nedeniyle 2016 bütçe açığı (15,4 milyar TL, bu milli gelirin yüzde 0,7’sine denk) ve enflasyon (yüzde 6,5) hedefleri bir miktar yükselebilir. Ancak bu hedefler zaten çok iddialı olduğu için olası revizyonları piyasa tolere edebilir. Piyasaların asıl bakacağı konu ise Türkiye ekonomisinin verimlilik ve rekabetçiliğini artırmaya yönelik 25 yapısal reform planının uygulaması olacak. Hükümetin 2016’da yapısal reformlara ağırlık vererek ekonomiyi ve piyasaları canlandırmasını bekliyoruz. GERÇEK ORAN NE? Türkiye’de tasarruf oranı yüzde 15, yani ülke olarak 2015’te kazandığımızın yaklaşık 290 milyar TL’sini harcamayıp tasarruf etmiş ve yatırımların finansmanına yönlendirmişiz. Ancak bu rakama girmeyen hem yastık altı tasarruflar var hem konuta giden paranın önemli bir kısmı tasarruf amaçlı. Sonuç olarak, Türkiye’nin gerçek tasarruf oranı görünen yüzde 15’ten daha yüksek ama yastık altında tutulan veya konuta giden tasarruflar yatırım finansmanında kullanılamıyor.

Önümüzdeki dönemde güven ve bilgi eksikliğinden dolayı yastık altına veya gayrimenkule giden tasarrufların finansal ürünlere çekilmesi, cari açığı daraltarak Türkiye’de faizlerin ve enflasyonun düşmesine yardımcı olabilir. Bu şekilde finans ve sermaye piyasaları derinleşerek daha güvenli bir yatırım alanı haline gelecektir. Doğru işleyen finans ve sermaye piyasaları, tasarrufları üretken yatırımlara aktararak Türkiye ekonomisinin evrensel ölçekte rekabetçilik kazanmasına devlet politikaları kadar yardımcı olabilir. TASARRUF NEDEN ÖNEMLİ? Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’na (ING Bank-Sabancı Üniversitesi) göre tasarruf edenler yüzde 46 oranında banka mevduatını, yüzde 36 oranında ise altın, döviz ve yastık altı araçları seçiyor. Bireysel emekliliği tercih edenler yüzde 16, yatırım fonlarını seçenler ise yüzde 12’de kalmış. Gayrimenkulü tercih ettiğini söyleyenler ise yüzde 10.

Gayrimenkulün tasarruf aracı olarak tercih edilmesinin çok önemli bir nedeni var: Hem somut bir yatırım aracı hem başını sokacak bir ev. Sağlıklı verilerin eksik olduğu bu konuda, duayen ekonomi yazarı Güngör Uras’ın Dünya Gazetesi köşesinden önemli birkaç veri aktarmak istiyorum: Son bir yılda Türk halkı yeni konuta yaklaşık 100 milyar TL, ikinci el konuta ise 80 milyar TL ödedi. Toplam 180 milyar TL konuta giden bu miktar, milli gelirin yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.