“RİSKİ TABANA YAYMAYI SEVİYORUZ”

Capital (Turkey) - - BANKACILIK -

PERAKENDENİN AĞIRLIĞI

Son 2-3 yılda sektörde kredi riski konsantrasyonunda gerileme maalesef görmüyoruz. Çünkü perakende bankacılığın toplam büyüklük içindeki payı beklenenin ve düşünülenin tersine azalıyor. Bu pay, 2010 yılında yüzde 33 iken bu yıl son verilere göre yüzde 26’ya indi.

SEKTÖRÜN YARISI

AYNI ORANLA DEVAM

2 YILDA 3 PUAN DÜŞÜŞ

Bankamızda ilk 100 kredinin toplam kredi büyüklüğü içindeki payı yüzde 37,5. İlk tam yıl hizmet verdiğimiz 2013 yılında bu payı yüzde 40,5 ile bugünkü seviyenin biraz üzerindeydi. Bankacılıkta riskin dağıtılması esas olduğundan konsantrasyonun düşürülmesinin her zaman bir öncelik olduğunu düşünüyorum. Ancak Türkiye gerçekleri göz önüne alındığında bahsedilen oranlarda geçmiş dönemde olduğu gibi konsantrasyonun azalması yönünde kayda değer değişim beklemiyoruz.

İlk 100 kredimizin toplam krediler içinde payına sürekli olarak bakıyoruz. Biz riski tabana yayarak çalışmayı seviyoruz. Risk konsantrasyonu sadece bizim için değil tüm bankalar için çok önemli bir veri. Kredi riskinizin ne kadarının kaç firma üzerinde toplandığını anlamada en önemli gösterge. Bankacılık sektöründe bu oranın yüzde 20’lerin biraz üstünde olduğunu düşünüyorum. Bizim bankamızda ise sektörün yarısı kadar, ilk 100 kredimizin toplam kredi portföyümüzde ağırlığı yüzde 10.

Katılım bankaları tarafında da oranların konvansiyonel bankalardan daha düşük gittiğini tahmin ediyorum. Çünkü katılım bankaları, yapıları gereği daha çok müşteriyle çalışıyor. Bankacılık sektörü içinde ilk 100 kredinin payının, ekonomideki büyümeye paralel olarak büyük müşterilerin gücüyle önümüzdeki dönemde bir miktar artabileceğini düşünüyorum. Türkiye Finans’ta biz aynı oranla devam ederiz, önümüzdeki 5 yılda bu payda önemli değişim olmaz. Risk konsantrasyonun makul ve yönetilebilir seviyede olmasını istiyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.