Bankacılıkta operasyonel mükemmellik

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ - FATİH ÖĞÜN FATIH.OGUN@TR.EY.COM EY TüRKIYE DANışMANLıK HIZMETLERI FINANSAL HIZMETLERDEN SORUMLU KıDEMLI MüDüR

ankacılıkta küresel düzeyde oluşan trendlerin etkilediği önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Önceki dönemlerde bankacılık alanında geçerli olan, gelir sağlayan yöntem ve yaklaşımlar artık eski etkisine sahip değil.

EY’nin bankacılıkta dönüşüme ilişkin yaptığı araştırma çerçevesinde önemli etkiye sahip bir dizi gelişme görüyoruz. Araştırmaya göre küresel pazar değişiyor, önceki dönemlerde gelişmenin kaynağı olan pazarlar, ilerleyen dönemde yerlerini yeni pazarlara bırakacak. Çin’in 2005’te küresel düzeyde yüzde 3 olan hanehalkı harcanabilir gelir oranının 2029’da yüzde 29’a çıkması bekleniyor. Demografik anlamda ciddi değişiklikler yaşanıyor, dünyanın birçok yerinde şehirleşme hızlanıyor ve buna bağlı ihtiyaçlar şekilleniyor. Şehirleşmeyle birlikte altyapı yatırım ihtiyacı artıyor. 2030’a kadar olan dönemde tahmin edilen altyapı yatırım harcaması tutarı 57 trilyon dolar seviyesinde. Bu tutar, küresel düzeyde yönetilen varlıkların yüzde 60’ına denk geliyor.

Diğer yandan finansal hizmetler sektöründe işgücü yapısı da değişiyor. Otomasyon ve müşteri beklentileri çerçevesinde çalışan profilleri ve çalışma şekilleri değişmeye başlıyor. Önümüzdeki dönemde yükselmekte olan ekonomilerde finansal hizmetler alanına büyük ölçüde işgücü katılımı olması bekleniyor.

Dijitalleşme trendi ise müşteri tercihlerinden finansal hizmet altyapısına kadar her şeyi değiştiriyor. Müşteriyle iletişim noktaları şubelerden çıkıyor, bankacılık ve yatırım sektörlerinde operasyonlar küçülüyor. Blockchain gibi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte paranın da dijitalleştiği, tanımı ve kullanım şekillerinin değiştiği bir döneme giriyoruz. Son dönemde bankaların ve yatırım kurumlarının robo-advisor çözümleri çıkarmaları, önceden kısıtlı bir kesime açık olan alanları çok daha geniş kesimlerin etkin bir şekilde kullanımına açıyor.

Operasyonel mükemmellik, bu yeni ortamda rekabette avantajı yakalamanın ana koşullarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yalın üretim teknikleri ve dijitalin getirdiği olanakları birleştiren operasyonel mükemmellik yaklaşımı, bankanın şube yönetiminden merkezi operasyona ve alternatif dağıtım kanallarına kadar bütün alanlarda süreç, organizasyon, yönetişim ve teknoloji alanlarında en iyi uygulamalara yönelmesini sağlıyor. Son dönemlerde private equity yatırımcılarının da şirket seçimi ve geliştirmesinde odak noktasında yer alan operasyonel mükemmellik konusu bankacılıkta da şirketlerin ayakta kalmasında önemli yere sahip olacak. Bankacılık sektörüne baktığımızda operasyonel mükemmellik, müşteriye dokunan süreçlerden başlayıp uçtan uca bir yaklaşımla bu süreçlerin geliştirilmesini içeriyor. Odaklanılan süreçlerin yapısına göre geliştirilecek yaklaşım, şube formatlarının değiştirilmesini de içerebiliyor. Dijitalleşmenin de etkisiyle son dönemde uygulanan bu trend çerçevesinde bankalar, şubelerinin bazılarını kapatırken bazı şubelerinde müşteriye doğru hizmeti etkin bir şekilde verebilecek formatlar geliştiriyor. Örneğin bazı bankalarda lobi görevlileri müşterileri ihtiyaçları çerçevesinde müşteri ilişkileri yöneticisine ya da dijital kanallara yönlendirebiliyor. Diğer bazı örneklerde ise şubeler tam kadro bankacılık merkezleriyle özelleşmiş şubeler olmak üzere gruplara ayrılabiliyor. Uzakdoğu’da görmeye başladığımız örneklerde ise müşteriler şube girişinde yüzlerini tanıyan ve isimlerini bilen robotlar tarafından karşılanıyor.

Bir diğer temel unsur ise sürecin yapısının mevcutta olan etkenlerden bağımsız olarak ele alınmasında yatıyor. Sürecin bütün adımlarının çıkarılması ve bunların ideal bir dünyada nasıl hayata geçirilebileceğinin tasarlanması, dijitalleşmenin etkilerinin yansıtılması üzerine odaklanılan ilk adım oluyor. Bu adımın devamında ise hedeflenen yapının farklı uygulamalarla karşılaştırılması, sahada yer alan kısıtların belirlenmesi ve buna ilişkin düzenlemelerin yapılması ise devamında takip edilen adımlar olarak ön plana çıkıyor. Operasyonel mükemmelliği yakalamanın sırrı ise dijital kanalların geliştirilmesinde yatıyor. Standart iyileştirmelerle uzun vadede yakalanan gelişim yerine dijital kanallar, maliyet ve etkinlik anlamında ciddi sıçramalar sağlayabiliyor. EY’nin bu alandaki araştırmasında, müşterilerin standart bankacılık işlemlerinde internet yüzde 68 ile öne çıkıyor. Şubelerin daha kapsamlı finansal tavsiyeler için kullanıldığı bu ortamda dijital kanalı aktif şekilde kullanmak, operasyonel mükemmelliğin temel noktası haline geliyor.

Operasyonel mükemmellik alanındaki son temel unsur ise bu alanda ciddi bir üst yönetim desteği ve programın hazırlanması gerekliliği. Uzun vadede sağlanabilecek iyileştirmelerin yeterli olmayacağı bu konuda kurumların vizyon, program ve buna ilişkin bütçelemeyi ciddi bir gündem maddesi olarak ele alması önem taşıyor. Üzerinde karar verilen kapsam ve programın etkin bir şekilde uygulanması ve buna ilişkin gereken yeteneğin organizasyon içerisinde geliştirilmesi ya da profesyonel hizmet sağlayan firmalarla desteklenmesi gerekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.