AKTİF TOPLAMINI YÜZDE 39 ARTIRDI

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

2015 yıl sonu ItIBArıylA AktIF toplAmı, GEçEn yıl sonunA GörE BAnkACılık sEktörünün üzErInDE BüyüyErEk yüzDE 39 ArtışlA 11,2 mIlyAr TL’yE ulAşmıştı. BAnkA, konsolIDE olmAyAn FInAnsAl tABlolArınA GörE Brüt kârını GEçEn yılA GörE yüzDE 15 ArtışlA 109,5 mIlyon TL’yE yüksEltErEk 2015 yılı ArAlık sonu ItIBArıylA 81,6 mIlyon TL nEt kâr ElDE EttI. KrEDIlErIn AktIF toplAm IçInDEkI pAyı IsE yüzDE 77 olArAk GErçEklEştI.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.