EN DEĞERLİ SİGORTA MARKASI

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

uluslArArAsı mArkA DEğErlEnDIrmE kuruluşu BrAnD FInAnCE’ın HEr yıl yAptığı GloBAl 500 mArkA ArAştırmAsı sonuCunDA 18,6 mIlyAr Euro’luk mArkA DEğErIylE “DünyAnın En DEğErlI SIGortA MArkAsı” sEçIlDI. AllIAnz BöylECE, BrAnD FInAnCE’ın ArAştırmAsınDA üst üstE üçünCü kEz DünyAnın En DEğErlI sIGortA mArkAsı olDu. DünyAnın Ilk 500 mArkAsını DA yAnsıtAn ArAştırmADA AllIAnz, tüm mArkAlAr ArAsınDA 43’ünCü sırADA yEr AlDı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.