DOLANDIRICILIĞI ENGELLEDİ

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

An 5 BInDEn FAzlA AktIF IşlEtmEyE HIzmEt vErEn PAyU TürkIyE, TürkIyE’nIn E-tICArEt sEktörünDE kEnDI sIstEmlErI üzErInDEn yApılAn IşlEmlErlE IlGIlI vErIlErI AçıklADı. BunA GörE 2015 yılınDA kEnDI sIstEmlErI üzErInDEn tEşEBBüs EDIlEn DolAnDırıCılık GIrIşImlErInI yüzDE 100’E yAkın orAnDA EnGEllEyEn PAyU TürkIyE’nIn EnGEllEDIğI tEk sEFErDE En yüksEk sAHtE öDEmE IşlEmInIn mIktArı IsE 71 BIn TL olDu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.