Enerjinin geleceği

Dünyanın her yerindeki bölgesel enerji piyasalarının ortak bir yanı vardır: Sürdürülebilir enerji kaynakları gereksinimi ve bir çözüm olarak doğalgaza giderek daha fazla odaklanılması... Bu durumun tipik örnekleri arasında ABD, Asya ve Avrupa pazarları va

Capital (Turkey) - - MEDIA PULSE -

ugün pek çok ülkenin ajandasının ilk sıralarını enerjinin geleceği konusu işgal ediyor. Elektrik enerjisine duyulan talep, dünya nüfusunun artış hızından üç kat fazla artıyor. 2030 yılına gelindiğinde global elektrik gereksinimi üçte iki oranında artmış olabilir. Aynı zamanda enerji piyasalarının yüzleşeceği meydan okumalar da bugüne kıyasla çok daha fazla çeşitlenebilir. Enerji talebi artmasına rağmen endüstrileşmiş ülkelerin çoğunun ajandasının üst sıralarında maliyet etkinliği ve bazı vakalarda da iklim değişikliği gibi meseleler geliyor. Ancak tüm ekonomilerin

8 olmazsa olmazı halen sürdürülebilirlik ve verimliliktir. Doğalgaz: Geleceği çok parlak Bu bağlamda bir enerji kaynağı, yani doğalgaz çok önemli bir rol oynayabilir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) doğalgazın gelecekte altın çağını yaşayacağını düşünüyor. 2035 yılı itibarıyla doğalgaz dünyanın toplam enerjisi içindeki bugün beşte birlik olan payını, dörtte bire yükseltebilir. 2030 yılında ise doğalgaz bir enerji kaynağı olarak yüksek salımlı kömürü geride bırakabilir.

Eğer bunu başarabilirse bu durum dünyanın iklimi açısından çok iyi bir şey olabilir. Neden mi? Çünkü bugün enerji üretiminde hakim olan kömürle çalışan teknolojilere kıyasla doğalgazla çalışan enerji tesisleri çevreye çok daha az miktarda CO2 salıyor. Ayrıca bir başka avantajı daha var: Doğalgazla çalışan tesisler, çok hızlı bir şekilde devreye alınabildiğinden rüzgarın esmediği veya güneşin parlamadığı zamanlarda yenilenebilir kaynakların çıktılarındaki ani düşüşleri derhal telafi edebilir. Kendi portföyüne daha şimdiden doğalgaz üretiminden doğalgazla çalışan enerji tesislerine kadar her şeyi dahil etmiş olan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.