ÇEVRECİ OLACAK

Capital (Turkey) - - PROJEKSİYON - 2009 sonundaki global kriz ve ekonomik daralma sonrasında, ilaç harcamalarında tasarruf sağlanması amacıyla global bütçe uygulamasına geçildi. Ayrıca bu süreçte ilaç kaynak fiyatlarının TL’ye dönüştürülmesi için kullanılan Dönemsel Avro Değeri (DAD), Nisa

UMUTLU

DOLAYLI İHRACAT

Oluklu mukavva sektörü, 2014 yılında 2 milyon tona yaklaşan üretimle bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 büyüdü. 2015 yılında ise 2 milyon tonluk bir üretimle yüzde 3’lük bir büyüme gerçekleştirdi. Oluklu mukavva yapısı gereği doğrudan ihraç edilen bir ürün değil. Ancak yurtdışına ihraç edilen özellikle yaş meyve ve sebzenin tamamına yakını oluklu mukavva ambalajlarda ihraç ediliyor. 2014 yılında yapılan dolaylı ihracat miktarı 43 bin ton civarındaydı.

ANTİ-DAMPİNG

Ekonomi Bakanlığı’nın Temmuz 2015 tarihli “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği” ile ABD’den ithal edilen kraft liner kağıt türünde yüzde 10-20 arasında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe girdi. İthal etme zorunluluğu olan kraft kağıtlara gelen anti-damping vergisi sektörü zorluyor. Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Danıştay’da söz konusu tebliğin iptal edilmesi talebiyle dava açtı.

2023 HEDEFİ

Sektör önümüzdeki dönemde oluklu mukavvanın yüzde 100 geri dönüştürülebilir olmasına, tek kullanımlık yapısı sebebiyle hijyenik olmasına ve yüzde 100 sürdürülebilir bir ürün olması gibi konulara odaklanacak. OMÜD Başkanı Mesut Koyuncu, “Sektör 2023 yılında 4 milyon tonu aşacak bir üretime ulaşmayı amaçlıyor” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.