10

Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

luk asgari ücret artışının hazır giyim sektörüne yıllık maliyetinin olduğunu söyleyebiliriz.

YÜZDE 30’

5-6 MİLYAR TL

Şirketler asgari ücrete gelen artışın yarattığı ekstra finansal yükle nasıl mücadele ediyor?

Bu durumda şirketlerin önünde üç seçenek bulunuyor: Birincisi, üretimin ve istihdamın bir bölümünü dışarı vererek iş gücü maliyetlerini azaltma yoluna gidiyorlar. İkincisi diğer maliyet kalemlerini kısıyorlar. Yani tasarruf tedbirleri alınıyor. Son seçenek olarak da istihdamı norm kadrolardaki verimliliği ve etkinliği artıracak şekilde yeniden düzenliyorlar.

1.300 TL’lik asgari ücrette, işverenlere sağlanan devlet katkısı formülü sizce yeterli mi?

Devlet katkısının kısmen yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ancak burada enflasyon ve verimlilik artışının çok üzerinde yapılan ücret artışlarının devlet katkısıyla karşılanmasının geçici ve sağlıklı olmayan bir yöntem olduğunu düşünüyorum.

Sizce devlet katkısı ne kadar olmalı?

Şirketlerde bozulan ücret dengesini ve artan yükü devlet katkısıyla karşılamak mümkün değil. Çünkü bu yük önümüzdeki yıllara da sarkarak devam edecek.

Sektörünüzdeki şirketler bu artıştan en çok hangi başlıklarda etkilendi?

Bildiğiniz gibi hazır giyim, imalat sanayi içinde en yüksek istihdamı barındıran sektör. Dolayısıyla asgari ücretteki yüzde 30’luk artışın olumsuz etkilerini en çok hisseden sektörlerin başında geliyoruz. Söz konusu artışın, sektördeki şirketlerin kârlılıklarına, rekabet güçlerine, istihdam yapılarına ve üretim maliyetlerine olumsuz yansımaları oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.