5

Capital (Turkey) - - STRATEJİ -

Tüm çalışanları teşvik sistemleri yaratarak motive edin, katkılarını en yükseğe çıkarın.

Yüz yüze görüşmeye geldiğinde ise resepsiyoniste ya da kafeterya çalışanlarına nasıl davrandığı gözümüzden kaçmaz.

Zira erdem de yetenek kadar önemlidir. Çok yetenekli ama erdemsiz çalışanlar, şirkete faydadan çok zarar getirir. Özgür bir toplumun doğru ilerleyebilmesi için kişilerin dürüstlük, empati ve mülkiyete saygı gibi bazı davranışları sergilemesi gerekir. Bunlar bir şirket için de geçerlidir. Bilgi süreçleri, MBM’in üçüncü boyutudur ve bir şirketin müşterilerine üstün değer sağlaması için şarttır.

Bir şirket yeni icatlara spontan katkıda bulunan bir ortam yaratabilmek için sürekli yeni bilgiyi arayan, geliştiren ve uygulayan bir kültür yaratmalı. Böylece ortaya çıkan kültür çalışanların emirleri körü körüne yerine ge- tirdiği bir ortamın tam tersidir.

Biz çalışanlarımıza emirler yağdırmak yerine onlara uygun bir ortam ve bir “alet çantası” sağlarız. Her çalışan kendi üstüyle beraber çalışarak “görevler, sorumluluklar ve beklentileri” (RR&E-Roles,responsibilities and expectations) belirler. Tüm fikirler desteklenir ve ispata davet edilir ama asla yıkıcı bir şekilde eleştirilmez. Bir işyerinde saygı ve güven kültürü sağlandığında çalışanlar da fikirlerini özgürce paylaşır ve ortaya çıkabilecek sorunları tahmin etme ve bunları çözmede en iyi bilgiye ulaşılır. İş yerinde saygı ve güven kültürü kurmak istiyorsanız, şirket içindeki liderlerin de ağızlarından çıkanın “mutlak gerçeklik” olarak algılanabileceğinin farkında olması gerekiyor. Eğer bu olumsuz bir şeyse, şirketteki tüm çabayı, heyecanı öldürebilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.