Amaç tanımlamak yaşamı değiştirir

Capital (Turkey) - - STRATEJİ - JOE PAUL Aspen Family Business joe@aspenfamilybusiness.com

ugün bir amacın, bireyler, aileler ve organizasyonlar üzerinde ne gibi etkileri olabileceğine ve özellikle de bir kişinin kendi amacını net bir şekilde tanımlamış olmasının onun liderlik kapasitesini geliştirmesine nasıl katkıda bulunacağına değinmek istiyorum. Benim bu konudaki fikirlerim, aslında şirketlere verdiğim danışmanlık hizmetleriyle aile şirketi liderlerine, onların veliahtlarına ve müşavirlerine yaptığım akıl hocalıklarıyla şekillendirildi.

Şimdi gelin kendi aile şirketinde babasının veliahtı olan Fred’in hayattaki amacını tanımlamak için bir müşavirle yaşadığı süreci anlatan bir senaryoyu hayal edelim. Buradaki tek sınırlama, o amacın tek bir cümleye sığdırılması ve yaşamındaki her bir role (örneğin bir koca, bir şirket sahibi, bir baba, bir vatandaş vb.) uyarlanabilir olmasıydı. Ona kendi hayatı için bir amaç belirleme sürecinden geçmenin sıklıkla cesaret, adanmışlık ve dayanıklılık gibi özellikleri güçlendirdiği söylenmişti. Bu da aynı zamanda mevcut ilişkilerinizi de karmaşıklaştırabilir. Fred ayrıca enerjisini odaklama yeteneğini ve kendine olan güvenini de artırdığını görmüştü. Bir amaca adanmışlık aynı zamanda çabalarının aslında neye hizmet ettiği hakkında çok daha derin bir kavrayışı da beraberinde getirmiş gibi görünüyordu.

Fred’in yaşam hakkındaki amaç ifadesi, “Bütün ilişkilerimde güveni, şeffaflığı ve huzuru teşvik edeceğim” şeklindeydi. GERÇEK BİR SINAV Belirlediği “amacı” birkaç ay içinde sınava tabi tutulmuştu. Fred, çok uzunca bir süredir bir politikacıyı destekliyordu ve kendi değerlerinin bu politikacınınkilerle çakıştığına inanıyordu. Ancak onun gizli dümenleri hakkında yayılan haberleri duyduktan sonra bu politikacıya adadığı paranın ve zamanın, değerlerine ve yeni amaç anlayışına zıt olduğunu fark etmeye başlamıştı. Bu politikacının söyledikleriyle aslında yaptıkları arasındaki dengesizlik, o derece ciddi boyuttaydı ki Fred bu adama partinin yasa ve tüzük kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanması için dilekçe vermeye başlamıştı. Bu hareket tarzı ona çok zor gelmişti; çünkü nihaye- tinde bu politikacı anne ve babasının yakın bir aile dostuydu. Bu onun “doğru bildiği yolda yürümeyi” becerebildiğini anlamak için gerçek bir sınavdı.

Bu hikayeyi kendi kendini tanımlamanın içinde muhteşem bir liderlik kapasitesinin de olduğu adamakıllı değişikliklere zemin hazırlamanın bir örneği olduğu için size aktarıyorum. Ancak sıklıkla merak ettiğim bir başka mesele de bir insanın amacı hakkındaki bu düşüncelerin aslında diğerlerinin fikirleri, duyguları ve davranışlarında ne gibi değişikliklere yol açacağıdır.

“Bir amaç belirleme sürecinden geçmek sıklıkla

cesaret, adanmışlık ve

dayanıklılık gibi özellikleri güçlendirir.”

MEMETİK BİLİMİ Yaşam döngüsü ve fikirlerin etkisi hakkında memetik biliminin söyleyecek çok fazla şeyi olduğunu öğrendim. Memler, bireyler ve grupların zihinlerinde yer kapmak için birbirleriyle rekabet eden fikirlerdir. Mesela size memler kavramından bahsetmek bile sizin bilginin insanlar arasında nasıl akıp gittiğine dair mevcut düşüncelerinizde bir rekabet ortamı yaratır.

Memler varlığını sürdürmenin virüs benzeri bir şablonu olarak tanımlanırlar. Örneğin bir insan dini bir dönüşüm geçirdiğinde, o Hristiyan bir memepleksin temasına “maruz” kalmıştır (bir memepleks ortak yaşamsal ilişkilerde güçlü bir memler kümesidir). Maruz kalan birey Hristiyanlığın egemenliğinin yayılması için artık bir taşıyıcı haline gelmiştir.

Ben sizi Memler hakkındaki literatürü biraz araştırmaya teşvik ediyorum. En iyi başlangıç noktası ise:

https://en.wikipedia.org/wiki/Meme

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.