YENİ TRENDLER NELER?

Capital (Turkey) - - YENİ DÖNEM -

SÜREKLİ İNOVASYON Perakende sektöründe “sürekli inovasyon” ve “iyi yönetim” şu sıralar gündemin en üst sırasındaki iki başlık. Perakende konseptleri birbirine artık çok benziyor. İnovasyon kabiliyeti süreklilik kazanmamış büyük perakende şirketlerinde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Geçmiş yıllarda müşterilerin beğendiği perakende konseptlerine ve yüksek bilinirliklerine rağmen...

NASIL BİR YÖNETİM? Perakende şirketlerimizin ana hissedarları ve tepe yönetimleri son yıllarda kısa vadeli kâr realizasyonlarına çok fazla odaklandı. Burada iki fırsatı değerlendirmek istediler: Birincisi ekonomideki büyüme rüzgarını arkaya alarak kamuoyunda pozitif bir imaj oluşturmak ve geçmişte yaratılan değerleri kullanarak temettü almak. İkincisi ise şirketi fonlara görücüye çıkarmak için bilanço tekniklerini olabildiğince fazla kullanmak. Ancak bunların bir defaya mahsus iyileştirmeler olduğunu bilmemiz lazım. UZMANLIK GELİŞMELİ Müşteriye fayda sağlayan ve şirketin değer artışına süreklilik kazandıran “uzman perakendecilik” anlayışı, pek çok perakendecimizde sanki ikinci plana düştü gibi görünüyor. Perakende şirketleri, müşteri yararı sağlayan konseptleriyle şirkete kalıcı değer yaratan ve sürekli inovasyonu teşvik eden yönetim kurullarıyla çalışırlarsa, şirket doğru çeşitlendirmeyi de yapar, doğru fiyatı da tespit eder, doğru mağaza lokasyonu da bulur, verimliliği de sağlar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.