“SİSTEMİN ALACAKLIYI DA GÖZETMESİ GEREKLİ”

Capital (Turkey) - - FİNANS -

İFLAS ERTELEMELER KRİTİK

Sektörde bankaların toplam sermayesi 300 milyar TL’ye ulaştı. Toplam sermayesi bu kadar yüksek başka bir sektör yok. Bu sermaye, bugün sadece yüzde 10 kazanıyor. Bu yıl sonunda da özsermaye kârlılık oranı aynı olur. Yüzde 10 kâr oranıyla yılı kapatırız. İflas ertelemeler çok olmazsa bu oran düşmez. İflas erteleme trendinin daha çok artmayacağını umuyoruz. İflas ertelemelerin halka açık, çok hissedarı olan şirketlerde yapılması daha makul görünüyor. Şahıs ya da bir ailenin sahip olduğu şirketler de “ödemeyeceğim” şeklinde mahkeme ile tedbir koyuyor.

TİCARET AKIŞINDA SORUN

Bu tedbirin süresi de belli değil. Yerine göre 1 yılı geçen tedbir uygulamaları oluyor. Tedbir kararı uzayınca malların değeri kayboluyor ya da borçlu mal kaçırıyor. Piyasada bu şirkete mal vermiş olanlar da alacağını tahsil edemediği için domino etkisiyle zor duruma düşüyor, iflas edebiliyor. Sistemin alacaklıyı da borçlu kadar gözetmesi gerekir. Böyle olmazsa ticaretin akışında sorunlar yaşanır. Bu tarz işlemlerin sayısının artması, bankaların mali yapılarını zayıflatıcı etkiye sahip.

RİSK AĞIRLIĞININ DÜŞMESİ

Bireysel alanda yeni düzenlemeler söz konusu, burada bir kuralla veriyor bir diğeriyle alıyorlar. Örneğin geçmişe yönelik olarak dosya paralarının istenebilmesi, bankacılık üzerine büyük bir yük getirdi. Ciddi negatif rakamlar yazıyoruz. Bireysel bankacılıkta önümüzdeki dönemde, tedbirler öncesindeki gibi büyümeler olmayacak. Ama bireysel kredilere ayrılan risk ağırlığının düşmesi, özellikle tüketici kredilerinde olumlu etki yaptı. Bu çerçevede yüzde 15-18 büyüme görürüz çünkü hanehalkı gelirlerinde banka kredilerinin payı diğer gelişmekte olan ülkelere göre oldukça düşük, potansiyel yüksek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.