DÜNYADA 6 MİLYAR EURO’LUK BİR PAZAR

Capital (Turkey) - - ALACAK SIGORTASI -

3 TRILYON DOLAR TEMINAT

2015 yılında dünyada alacak sigortası prim büyüklüğü, 6 milyar Euro olarak gerçekleşti. ICISA’nın (Alacak Sigortası ve Kefalet Sigortaları Birliği) belirttiği toplam teminat tutarı ise 2015 yılı sonunda 3 trilyon dolar olarak kaydedildi. Dünyada da Türkiye’de faaliyet gösteren 3 şirket hakim durumunda. Gelişmiş ülkelerde, özellikle Kıta Avrupa’sında alacak sigortasının gayrisafi milli hasılaya oranı yüzde 20 civarında. Türkiye’de ise bu oran, onbinde 5.

DOLANDIRICILIK DA ETKILI

ICISA Başkanı Andreas Tesch, bu alana ilginin süreceğini şöyle aktarıyor: “Global ticaret her bölgede özellikle Asya ve Avrupa’da büyümeye devam ediyor. Ancak bununla birlikte riskler de büyüyor. Bu alanda artan sigortalı sayısı, belirsizlik dönemlerinde müşterilerimizin ürünümüzü güvenli bir sığınak olarak gördüğünü gösteriyor. Sadece makroekonomik değil ayrıca sigortalılarımızın bulunduğu ülkelerde giderek artan dolandırıcılıktan da kaynaklanıyor.” Bu nedenle dünyada bu alanın, önümüzdeki 5 yılda da gelişmiş ülkelerin büyümelerinden fazla olması bekleniyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.